course-details-portlet

TKP4150 - Industriell kjemi og raffinering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale tema innen foredling av olje og naturgass til energiprodukter og kjemikalier: Råstoffer, norsk produksjon av olje og gass, energi fra fossile kilder. Oljeraffinering, oljeprodukter, raffineridesign, katalytisk reforming og isomerisering, katalytisk hydrogenbehandling og hydrocracking, katalytisk cracking, behandling av tunge fraksjoner, hydrogenbehandling, utslipp og miljøhensyn, nye energibærere. Eksempler på petrokjemiske basis-, mellom- og sluttprodukter. Naturgass og våtgass som petrokjemisk råstoff, syntesegassfremstilling, fremstilling og bruk av hydrogen, metanolsyntese, Fischer-Tropsch, ammoniakksyntese. Fremstilling av lette alkener ved steam-cracking, dehydrogenering og andre ruter, videreforedling av lette alkener. Kort introduksjon til biomasse som råstoff til biodrivstoff samt kort om karbonfangst og gjenbruk (CCU).

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: - Beskrive grunnleggende kjemi, termodynamikk, kinetikk, katalyse, reaktorteknologi og prosessutforming for sentrale prosesser innen foredling av olje og naturgass. - Gjøre rede for verdikjeder fra typiske råstoff til sentrale mellomprodukter. - Kjenne til spørsmål knyttet til bærekraft av prosesser og produkter. - Kjenne til bruk av biomasse som alternativt råstoff. - Beskrive og begrunne sammenhenger mellom de grunnleggende kjemiske forhold (reaksjoner, reaksjonvarme, kinetikk, katalyse) og utforming av reaktor og prosess (håndtering av reaktanter og produkter, reaksjonsvarme, likekvektsbegrensning og resirkulering). - Innhente og bearbeide informasjon om produkter og prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Selv-studium, forelesninger og øvinger i form av prosjektrapporter med presentasjon. Øvingene må være godkejnt for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Slutteksamen gir grunnlag for karakteren i emnet. Øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

J.A. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen: Chemical Process Technology, 2nd edition, Wiley 2013, og utvalgte artikler/handouts.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2057 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU