Trond Are Øritsland

Førsteamanuensis Institutt for design Fakultet for arkitektur og design
90783975
Kolbjørn Hejes vei 2B, Produktdesign * 361

Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Design handler om å lage gode opplevelser. Et design skal være enkelt, naturlig, og grasiøst. Design bør fremme interaksjoner med respekt for mennesker og i harmoni med kultur og natur. Design skal bidra med noe av varig verdi for folk. Den økologiske investering for bringe et nytt produkt til markedet krever en balanse som nyhetsverdi og moro ofte sliter med å motivere. Min test av verdi er at jeg burde være i stand til å danne en følelsesmessig tilknytning til et produkt og beholde den i lang tid. Produktet bør eldes elegant og øke i verdi ettersom det blir slitt og reparert.
 

Mine forskningsinteresser spenner bredt fra industriell design til interaksjonsdesign og informasjonsvisualisering. Jeg er interessert i anvendelsen av embodied mind teori og økologisk psykologi på design av produkter og grensesnitt. Jeg følger med på spilldesign teori og praksis

 

I profesjonell praksis har jeg erfaring med design av sportsutstyr, kajakker, flerskrogsseilbåter, medisinsk- og luftfartsteknologi samt grensesnitt i prosessindustrien.

 

Undervisning

TPD 4144 Design 6 Industriprosjekt
TPD 4134 Brukergrensesnittdesign
TPD 4168 Spilldesign
TPD 4505 Produkdesign 9 Fordypningsemne Interaksjonsdesign
TPD 4500 Produktdesign 9 Fordypningsprosjekt Interaksjonsdesign
TPD 4900 Masteroppgaver i Interaksjonsdesign

PD8001 Interaksjonsdesign, PhD emne

 

Pågående PhD prosjekter

Co-design in the health sector - Development of service for GPS tracking of people with dementia. Kristine Holbø

 

Tidligere PhD prosjekter

Do You See What I See - investigations into the underlying elements of visual Simplicity
Martha Rice Skogen Doktoravhandlinger ved NTNU 2017: 

 

Handheld devices for use within integrated operations in the petroleum industry
Daniela Blauhut, Doktoravhandlinger ved NTNU 2016:112

 

Information-rich design : a concept for large-screen display graphics : design principles and graphic elements for real-world complex processes

Alf Ove Braseth, Doktoravhandlinger ved NTNU 2015:30

 

Ph.D- kandidat i Industriell design, Designmetodikk som verktøy for brukerorientert stedsutvikling og regional utvikling, Hilde Østerås Berntsen 2004 - 14

 

2 PhD´s within the Center for Integrated Operations in the Petoleum Industry ended instead in the founding of visavi.com by Gisle Andresen and Øystein Veland

 

Design activities in the Norwegian seafood industry : a theoretical approach to understanding cooperation and communication

Kjersti Øverbø Schulte Doktoravhandlinger ved NTNU 2009:102

 

 

Mind design : steps to an ecology of human-machine systems

Thomas Hoff, Doktoravhandlinger ved NTNU 2002

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Bjertnæs, Lars Helland; Øritsland, Trond Are; Sigurjónsson, Jóhannes B.. (2014) Physicality in Hybrid Products - The role of physicality when data, services and new social meanings merge. Proceedings of NordDesign 2014.
 • Øritsland, Trond Are; Rønneberg Næss, Ingrid. (2009) Inclusive Mainstream Products. Inclusive Buildings, products & Services - Challenges in Universal Design.
 • Abidin, Shahriman Zainal; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Øritsland, Trond Are. (2008) The embodied mind in relation to thinking about form development. Proceedings of NordDesign 2008.
 • Bjørkli, Cato Alexander; Hoff, Thomas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Øritsland, Trond Are; Ulleberg, Pål. (2008) On Representations of In-Vehicle Information Systems - Effects of Graphical (GUI) versus Speech-Based User Interfaces. Embodied Minds – Technical Environments. Conceptual Tools for Analysis, Design and Training.
 • Øritsland, Trond Are. (1996) 5.1: Metoder for å identifisere og klassifisere brukere 5.2: Metoder for å skaffe rådata fra brukere 5.3: Metoder for oppgavenalyse 5.4: Metoder fo betjeningsdesign 5.5: Metode for brukbarhetstesting. Mekatronikk Metodikk.

Andre

 • Braseth, Alf Ove; Øritsland, Trond Are. (2013) Seeing the Big Picture: Principles for dynamic process data visualization on Large Screen Displays. International conference on complexity, cybernetics and informing science and engineering . International Institute of Informatics and Systemics; Porto. 2013-06-30 - 2013-07-06.
 • Husjord, Dagfinn; Pedersen, Egil; Øritsland, Trond Are. (2010) Integration of Decision-Support System in STS Lightering Operations. Techno-Ocean-2010 . Techno-Ocean Network(TON); Kobe. 2010-10-12 - 2010-10-14.
 • Liem, André; Øritsland, Trond Are. (2006) A Collaborative Systems Design Project with the Norwegian Postal Service. ENGINEERING AND PRODUCT DESIGN EDUCATION CONFERENCE . UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, SALZBURG; Salzburg. 2006-09-07 - 2006-09-08.
 • Liem, André; Øritsland, Trond Are; Nørstebø, Carl Andre. (2005) Introducting Form and User Sensitivity to Mechanical Engineering Students through Industrial Design Projects. 3rd Engineering & Product Design Education International Conference . Design Engineering Special Interest Group (DESIG); Edinburgh. 2005-09-15 - 2005-09-16.
 • Øritsland, Trond Are. (2002) Brukbarhet i distribuerte grensesnitt - hvordan gjøre smarte hus til gode steder å være?. Smarthus forum - seminar 22. november 2002: "Design og funksjonalitet" . [Mangler data]; Oslo. 2002-11-22.
 • Øritsland, Trond Are. (2002) Komuner som merkevarer. NRK P2 [TV]. 2002-08-20.
 • Øritsland, Trond Are. (2001) Puls - An interactive jewel for the 100th aniversary of NTH. [Mangler data] . NTNU - Industriell økologi; Kvilhaugen Gård - Trondheim. 2001-05-31.
 • Øritsland, Trond Are; Buur, Jacob. (2000) Interaction Styles: An aesthetic sence of direction in interface design. NordiCHI2000 Design vs. Design . [Mangler data]; Stockholm 23 - 25 oktober 2000.
 • Øritsland, Trond Are; Buur, Jacob. (2000) Reflecting on Design Practice: Exploring Video Documentary of Designers in Action. DIS2000 - Designing Interactive Systems . [Mangler data]; NewYork 17 - 19 august 2000.
 • Øritsland, Trond Are; Buur, Jacob. (2000) Taking the Best from a Company History - designing with interaction styles. DIS2000 - Designing Interactive Systems . [Mangler data]; NewYork 17 - 19 august 2000.