course-details-portlet

TPD4168 - Spilldesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i spilldesign med fokus på mekanikk, balansering, narativ og lyd og spillopplevelsen. Spillutviklingsmetodikk, dokumentasjon, og spillmotoren Unity blir brukt i prosjektarbeid. Anvendelser av spill i læring, interaktiv litteratur og spillifisering av applikasjoner blir behandlet. Kritisk diskusjon av spillerkultur og etikk taes opp i kontekst av spillgenre.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om egenskapene som skiller spill fra andre produkter og tjenester.
 • En forståelse av spill som regelbaserte system bestående av mekanikk, balanseteknikker og vinnerbetingelser.
 • Evne til å analysere design, tilbakemelding, flyt, fortelling, lyd med hensyn til opplevelsen spillet skaper hos spilleren.
 • Innsikt i spilldesignmetodikk og teoretiske perspektiver om spill, spillere og spill som medie.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Skissere og prototype spill på papir
 • Skape et enkelt og engasjerende spill
 • Bruke sentrale deler av Unity spillmotoren
 • Skrive spilldesign dokumentasjon

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • Analysere hvordan spill virker og er bygd opp.
 • Vurdere kvaliteten på spill.
 • Vurdere om spill er en riktig løsning på et kommunikasjons- eller læringsbehov.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, en prosjektoppgave. Innledende øvinger i brettspilldesign fokuserer på mekanikk, balansering og vinnerbetingelser. Et obligatorisk karaktergivende prosjekt gjennomføres i grupper på tre personer. Prosjektet omfatter utvikling av et casual spill-level med Unity spillmotoren. Som dokumentasjon skrives et spilldesign dokument som inngår i evalueringen. Det blir en muntlig presentasjon av resultatene og en utstilling.

Mer om vurdering

Studenter skal utvikle et spill (teller 85%) og levere et spilldesigndokument (teller 15%). Det forventer også at studentene lager en plakat og presenterer muntlig.

Utsatt eksamen kan gis i neste semester.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig Master in Industriell design for studieretning interaksjonsdesign. Emnet er valgbart for studenter i 2-årig master i Industriell design 3. semester. Studenter i Master i Musikkteknologi, Bachelor i Musikkteknologi, Master i Informatikk for studieretning Interaksjonsdesign, spill og læringsteknologi kan melde seg opp til emnet innen fristen og få tildelt ledige plasser ved suppleringsopptak i august.

Forkunnskaper pr. studieretning: Industriell design forutsetter IT2805 Webteknologi og TPD4134 Brukergrensesnittdesign. Musikkteknologi forutsetter MUST2060 Lyd for multimedia (masterstudenter prioriteres). Informatikk forutsetter opptak til interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi (7098) masterprogram. Oppmelding innen 1. juni for samtlige studenter som skal ha emnet, eller søker om tilgang til å ta emnet.

Kursmateriell

Jesse Schell, "The Art of Game Design" 3. utgave.

Øvrige tekster blir oppgitt under kurset.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
27.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU