course-details-portlet

TPD4168 - Spilldesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i spilldesign med fokus på mekanikk, balansering og opplevelse for spilleren. Spillutviklingsmetodikk, dokumentasjon, og spillmotoren Unity3D blir brukt i prosjektarbeid. Anvendelser av spill i læring, interaktiv litteratur og spillifisering av aplikasjoner blir behandlet. Kritisk diskusjon av spillerkultur og etikk taes opp i kontekst av spillgenre.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om:
- Særtrekk som skiller spill fra andre produkter og tjenester.
- Forståelse av spill som et regelbasert system bestående av mekanikk, balanseringsteknikker og vinnerbetingelser.
- Kunne analysere design, feedback, flyt, narrativ, lyd med tanke på opplevelsen spillet skaper hos spilleren.
- Spilldesign metodikk og teoretiske perspektiver om spill, spillere og spill som media.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende ferdigheter i å
- Skissere og prototype spill på papir
- Skape et enkelt og engasjerende spill
- Bruke sentrale deler av Unity spillmotoren
- Skrive spilldesign dokumentasjon

Generell kompetanse:
Analysere hvordan spill virker og er bygd opp. Kunne vurdere kvaliteten på spill. Vurdere om spill er en riktig løsning på et kommunikasjons- eller lærings-behov.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Øvinger
En prosjektoppgave

Innledende øvinger i brettspilldesign fokuserer på mekanikk, balansering og vinnerbetingelser. Et obligatorisk og kraktergivende prosjket gjennomføres i grupper på 2 til 3 personer. Prosjektet omfatter utvikling av et 2D spill med Unity3D spillmotoren. Som dokumentasjon skrives et spill design dokument som inngår i evalueringen. Det blir en muntlig presentasjon av resultatene og en utstilling.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG) - enkelte retninger
Informatikk (MIT)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Industriell design, studieretning interaksjonsdesign. Emnet er valgbart for studenter i Master i Musikkteknologi, Bachelor i Musikkteknologi og Informatikk, studieretning spill og interaksjonsdesign. Forkunnskaper pr. studieretning: Industriell design forutsetter IT2805 Webteknologi og TPD4134 Brukergrensesnittdesign. Musikkteknologi forutsetter MUST2060 Lyd for multimedia (master studenter prioriteres). Informatikk forutsetter opptak til interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi (7098) master program. Antall plasser totalt er 25. Oppmelding innen 1. juni for samtlige studenter som skal ha emnet, eller ønsker å velge emnet.

Kursmateriell

Jesse Schell, "The Art of Game Design" 2. utgave
Øvrige tekster blir oppgitt under kurset.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU