course-details-portlet

TPD4134 - Brukergrensesnittdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er bygget opp rundt en praktisk prosjektoppgave med iterativ design av et grafisk brukergrensesnitt. Arbeidet omfatter hurtig prototyping og brukbarhetstesting bl.a. ved hjelp av papirprototyping og software og bruk av instituttets brukbarhetslaboratorium. Forelesninger bygger opp under prosjektarbeidet med temaene ISO9241 brukersentrert design, brukersentrerte metoder i design, konseptuelle modeller, grafisk design på skjerm, simulerings- og prototypingsteknikker, brukbarhetstestmetodikk, grensesnittsteknologier og brukersentrert design i bedriftsperspektiv.
Studentene vil få en intoduksjon til wireframing verktøy og forventes å kunne Adobe pakkens bildebehandling

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Kandidaten skal få innsikt i teorier og aktuelle forskningstemaer innen brukersentrert interaksjonsdesign.

Ferdighetsmål:
Praktisk erfaring i iterativ, bruker-sentrert design av grafiske brukergrensesnitt, spesielt små skjermer og mobil IKT. Ferdigheter i brukerundersøkelser, papirprototyping, wirefram prototyping og brukertesting.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne gjennomføre brukersentrert design, utvikle et brukergrensesnitt og gjennomføre brukskvalitetstesting.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og tverrfaglig prosjektoppgave med informatikk-, og designstudenter. Prosjektdelen av emnet består av en praktisk prosjektoppgave som utføres i grupper. Hver gruppe leverer en prosjektrapport som er grunnlag for felles karakter i emnet.
Sluttpresentasjon og rapport skal vise evne til å nyttiggjøre seg emnets teoretiske basis.
Undervisning og oppgaver gis kun på norsk.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

Preece, Rogers, Sharp: Interaction Design, Beyond Human Computer Interaction, Wiley, 5th. edition. Utdelte artikler.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU