course-details-portlet

MM8500 - Innovasjon knyttet til komplekse systemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Artikkel 80/100
Muntlig eksamen 20/100 .5 timer E

Faglig innhold

See english version.

Læringsutbytte

See english version.

Læringsformer og aktiviteter

See english version.

Mer om vurdering

Undervisningen vil legges opp som en kombinasjon av forelesninger, kollokvier og selv-studier. Pensum kan tilpasses studentene avhengig av ønske og behov. Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

For ny eksamen må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

See english version.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Artikkel 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Artikkel 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU