course-details-portlet

TMM4280 - Avansert produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Produktutvikling i et strategisk og operativt forretningsperspektiv. De ulike skolene i produktutvikling. Håndtere innovasjon og utvikling av nye produkter. Produktportefølje ledelse. Ide- og konseptgenerering i tidlige faser. Kunnskapsbasert (Lean) produktutvikling. Prototyping i produktutvikling. Topologioptimalisering som et verktøy i designprosessen. Beste praksis ved innovasjon og utvikling av nye produkter. Case eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har et solid grunnlag og forståelse av produktutviklingsteori. Dette inkluderer forståelsen av rollen til produktutvikling (PU) som et system av prosesser samt ulike metoder og rammeverk som Lean produktutvikling, set-based design, prototyping og topologioptimalisering.

Ferdigheter:
Studenten har oversikt over ulike metoder og rammeverk og viser evne til vitenskapelig og systematisk håndtering av utfordringer tilknyttet PU for å lykkes med MSc prosjekt. Studenten kjenner til «state of the art» innen området og er i stand til å velge og tilpasse metoder for å løse problemer i PU.

Generell kompetanse:
Studenten skal forstå det grunnleggende av PU og dets forhold og grensesnitt med andre deler av forretningssystemet. Basert på denne kompetansen skal studenten være i stand til å håndtere og delta i systematisk NPD forbedringstiltak i bedrifter, team og på individnivå. Oppsummert er det primære målet å utvikle et fundament for å administrere og gjennomføre NPD oppgaver på et generelt grunnlag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, egenstudium. Undervisningen gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Arbeider (100%) er grunnlag for vurdering i faget. Både løsningen og prosessen frem til løsning teller på karakteren. Vurdering angis med bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktutvikling
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider (1) 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterskala er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form and grading scale has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU