course-details-portlet

TMM4280 - Avansert produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Produktutvikling i et strategisk og operativt forretningsperspektiv. De ulike skolene i produktutvikling. Håndtere innovasjon og utvikling av nye produkter. Produktportefølje ledelse. Ide- og konseptgenerering i tidlige faser. Lean produktutvikling. Prototyping i produktutvikling. Beste praksis ved innovasjon og utvikling av nye produkter. Case eksempler.

Faget er modulbasert og består normalt av 3 moduler.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten har et solid grunnlag og forståelse av produktutviklingsteori. Dette inkluderer forståelsen av rollen til produktutvikling (PU) som et system av prosesser samt ulike metoder og rammeverk som Lean produktutvikling, set-based design, prototyping og topologioptimalisering.

Ferdigheter: Studenten har oversikt over ulike metoder og rammeverk og viser evne til vitenskapelig og systematisk håndtering av utfordringer tilknyttet PU for å lykkes med MSc prosjekt. Studenten kjenner til «state of the art» innen området og er i stand til å velge og tilpasse metoder for å løse problemer i PU.

Generell kompetanse: Studenten skal forstå det grunnleggende av PU og dets forhold og grensesnitt med andre deler av forretningssystemet. Basert på denne kompetansen skal studenten være i stand til å håndtere og delta i systematisk NPD forbedringstiltak i bedrifter, team og på individnivå. Oppsummert er det primære målet å utvikle et fundament for å administrere og gjennomføre NPD oppgaver på et generelt grunnlag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, egenstudium. Undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Faget er i hovedsak selvstudie, men forelesninger vil bli gitt i hver av modulene gjennom semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen (100%) er grunnlag for vurdering i faget. Både løsningen og prosessen frem til løsning teller på karakteren. Obligatoriske øvinger må være godkjent for å gis adgang til eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Hver modul benytter seg av forskningsartikler og kompendier.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 27
SL238 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU