Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Design handler om å lage gode opplevelser. Et design skal være enkelt, naturlig, og grasiøst. Design bør fremme interaksjoner med respekt for mennesker og i harmoni med kultur og natur. Design skal bidra med noe av varig verdi for folk. Den økologiske investering for bringe et nytt produkt til markedet krever en balanse som nyhetsverdi og moro ofte sliter med å motivere. Min test av verdi er at jeg burde være i stand til å danne en følelsesmessig tilknytning til et produkt og beholde de i lang tid. Fysiske produkt bør eldes elegant og øke i verdi ettersom det blir slitt og reparert.
 

Mine forskningsinteresser spenner fra industriell design via interaksjonsdesign til spilldesign. Jeg er interessert i anvendelsen av embodied mind teori og økologisk psykologi på design av produkter og grensesnitt. Jeg følger med på spilldesign teori og praksis fordi jeg tror det kan lære oss noe om å skape produkter som gleder og engasjerer.

 

I profesjonell praksis har jeg erfaring med design av sportsutstyr, kajakker, flerskrogsseilbåter, medisinsk- og luftfartsteknologi samt grensesnitt i prosessindustrien. Jeg fotograferer for å bli bedre til å se og kritisk vurdere vår visuell verden.

 

Undervisning

TPD 4144 Design 6 Industriprosjekt
TPD 4134 Brukergrensesnittdesign
TPD 4168 Spilldesign
TPD 4505 Produkdesign 9 Fordypningsemne Interaksjonsdesign
TPD 4500 Produktdesign 9 Fordypningsprosjekt Interaksjonsdesign
TPD 4900 Masteroppgaver i Interaksjonsdesign

PD8001 Interaksjonsdesign, PhD emne

 

Pågående PhD prosjekter

Biveileder:   Co-design in the health sector - Development of service for GPS tracking of people with dementia. Kristine Holbø

 

Tidligere PhD prosjekter

Do You See What I See - investigations into the underlying elements of visual Simplicity
Martha Rice Skogen Doktoravhandlinger ved NTNU 2017: 

 

Handheld devices for use within integrated operations in the petroleum industry
Daniela Blauhut, Doktoravhandlinger ved NTNU 2016:112

 

Information-rich design : a concept for large-screen display graphics : design principles and graphic elements for real-world complex processes

Alf Ove BrasethDoktoravhandlinger ved NTNU 2015:30

 

Ph.D- kandidat i Industriell design, Designmetodikk som verktøy for brukerorientert stedsutvikling og regional utvikling, Hilde Østerås Berntsen 2004 - 14

 

2 PhD´s within the Center for Integrated Operations in the Petoleum Industry ended instead in the founding of visavi.com by Gisle Andresen and Øystein Veland

 

Design activities in the Norwegian seafood industry : a theoretical approach to understanding cooperation and communication

Kjersti Øverbø Schulte Doktoravhandlinger ved NTNU 2009:102

 

Mind design : steps to an ecology of human-machine systems

Thomas Hoff, Doktoravhandlinger ved NTNU 2002

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Bjertnæs, Lars Helland; Øritsland, Trond Are; Sigurjónsson, Jóhannes B.. (2014) Physicality in Hybrid Products - The role of physicality when data, services and new social meanings merge. Proceedings of NordDesign 2014.
  • Aryana, Bijan; Øritsland, Trond Are. (2010) Culture and Mobile HCI: A Review. Proceedings of norddesign 2010; International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden.
  • Øritsland, Trond Are; Rønneberg Næss, Ingrid. (2009) Inclusive Mainstream Products. Inclusive Buildings, products & Services - Challenges in Universal Design.
  • Abidin, Shahriman Zainal; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Øritsland, Trond Are. (2008) The embodied mind in relation to thinking about form development. Proceedings of NordDesign 2008.
  • Bjørkli, Cato Alexander; Hoff, Thomas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Øritsland, Trond Are; Ulleberg, Pål. (2008) On Representations of In-Vehicle Information Systems - Effects of Graphical (GUI) versus Speech-Based User Interfaces. Embodied Minds – Technical Environments. Conceptual Tools for Analysis, Design and Training.
  • Liem, André; Øritsland, Trond Are. (2006) A Collaborative Systems Design Project with the Norwegian Postal Service. Educating Designers for a Global Context?.
  • Øritsland, Trond Are. (1996) 5.1: Metoder for å identifisere og klassifisere brukere 5.2: Metoder for å skaffe rådata fra brukere 5.3: Metoder for oppgavenalyse 5.4: Metoder fo betjeningsdesign 5.5: Metode for brukbarhetstesting. Mekatronikk Metodikk.

Rapport/avhandling

  • Øritsland, Trond Are. (1999) A Theory of Discursive Interaction Design - Mapping the development of quality and style in man machine interaction. 1999.