TEP4175 - Design av en vindturbin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet vil gjennomgå beregning av energipotensialet i vind. Det blir undervist i metoder for måling av vind-hastigheter som kan bli benyttet til kartlegging av energipotensialer i et område eller på en bestemt plass. Det vil gjennomgåes forskjellige teknologier for vind-kraftverk. Emnet består av et stort prosjekt som omhandler en bestemt teknologi innenfor vindenergi. Prosjektet skal gjennomføres i en gruppe.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Energipotensialet i vind og tidevann.
- Strømning og turbulens i vind og tidevann.
- Vindturbiners grunnleggende design, virkemåte og introduksjon til hovedkomponentene.
- Vindturbiner; Effekt og Thrust koeffisienter iht. Betz teorem.
- Akulator og Rotor Disk teori.
- Design av et turbinblad ved å benytte Blad Element Moment metoden.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Fornybar energi:potensialet i verden.
- Aerodynamikk på en vingeprofil.
- Designlaster for en vind- og tidevannsturbin.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne hoveddimensjoner på vindturbiner.
- Beregne energipotensialet fra vinden.
- Beregne energi produsert fra et vindturbin-kraftverk.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om vindturbiner.
- Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse maskinene inngår som komponenter i et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. I øvingsundervisningen blir det lagt vekt på eksperimentelle undersøkelser i laboratoriet, i tillegg til regneøvinger. Obligatoriske øvinger og prosjektrapport vil telle 50 % av sluttkarakteren i emnet. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en muntlig avsluttende eksamen som teller 50% og obligatoriske øvinger og prosjektrapport som teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

"Wind Energy Explained. Theory , Design and Application", Manwell, McGowan and Rogers, Wiley, 2002 ISBN 13:978-0-471-49972-5 (H/B)
Utdelt materiale fra faglærere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1085 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D 11.12.2018 09:00
Høst ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.