Bakgrunn og aktiviteter

Eg er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning. Eg er master og ph.d. i allmenn litteraturvitskap, og har utdanninga mi frå NTNU.

 

Undervisning

Eg underviser i norskdidaktikk på både 1–7- og 5–10-løpet, på bachelor- og masternivå, og i etter- og vidareutdanning. Hovudsakleg underviser eg i litteraturvitskap og litteraturdidaktikk.

 

Forskingsinteresser

  • Kjønn, seksualitet og identitet i litteraturen
  • Adaptasjon og intertekstualitet
  • Kanonproblematikk i litteraturundervisning
  • Økokritiske og økologiske perspektiv
  • Grafisk litteratur

For tida er mesteparten av forskinga mi knytt til prosjektet Litterær kompetanse for berekraft.

 
Forskingsgrupper

Litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer

GraL - Grafisk litteratur

Digital kanon i norskfaget

BiK - Barndom i krisetid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Samoilow, Tatjana Kielland; Myren-Svelstad, Per Esben. (2020) Kritisk teori i litteraturundervisningen. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245028027.

Del av bok/rapport

  • Andersen, Britt; Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) «Det fins så mange langsler å spekulere i». Den transtekstuelle forbindelsen mellom Åsumd Sveen og Alf Prøysens dikt. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
  • Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) Homosexuality as Decadence in Norwegian Modernism: The Tenebrous Sides of Vitality in Åsmund Sveen’s Andletet. States of Decadence: On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space, Vol. 1.

Rapport/avhandling

  • Myren-Svelstad, Per Esben. (2017) Den opne løyndomen. Homografiske lesingar i Åsmund Sveens forfattarskap. 2017. ISBN 978-82-326-2238-2.
  • Svelstad, Per Esben; Andersen, Britt. (2011) Frigjerande fragment: Ei lesing av Sapfo og Louise Labé. 2011.