Heim

Velkomen til heimesida for Litteratur og miljø: Utforskande og estetisk arbeid med berekraft i norskfaget (LOM). Vi er ei gruppe litteraturdidaktikarar ved Institutt for lærarutdanning, NTNU i Trondheim, som arbeider med å integrere berekraftig utvikling i litteraturundervisninga i norskfaget.

Prosjektgruppa er initiert av førsteamanuensis Per Esben Myren-Svelstad. Andre gruppemedlemer er ph.d.-stipendiat Line Haanes Gagnat, universitetslektor Ingrid Rannem Semmingsen og universitetslektor Marion G. Stavsøien.

LOM er del av forskingsgruppa Litteratur og samfunn.

Ilabekken i Trondheim. Foto: Marion Stavsøien.
Top