Heim

Velkomen til heimesida for Litteratur og miljø: Utforskande og estetisk arbeid med berekraft i norskfaget (LOM). Vi er ei gruppe litteraturforskarar og didaktikarar som arbeider med å integrere berekraftig utvikling i litteraturundervisninga i norskfaget.

Prosjektgruppa er initiert av førsteamanuensis Per Esben Svelstad (Institutt for lærarutdanning – ILU). Andre gruppemedlemer er ph.d.-stipendiat Line Haanes Gagnat (ILU), universitetslektor Ingrid Rannem Semmingsen (ILU), universitetslektor Marion G. Stavsøien (ILU) og førsteamanuensis Anne Karine Kleveland (Institutt for språk og litteratur – ISL).

LOM er del av forskingsgruppa Litteratur og samfunn.

Ilabekken i Trondheim. Foto: Marion Stavsøien.