NORD2205 - Fritt språklig emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnekoder kan bare benyttes en gang. Studenter som tidligere har tatt eksamen i de tilgjengelige kodene i språklige fordypningsemner, men som ønsker å ta et ekstra språklig fordypningsemne, skal benytte emnekoden NORD2205 til dette. Studenten følger da undervisningsopplegg og pensumforslag i et emne det gis undervisning i, og benytter NORD2205 kun som eksamenskode.

Studentene kan også komponere egne pensumlister for emner i språk som de har valgt selv. Pensum må godkjennes av instituttet. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har:
- kunnskap om sentrale teorier, begrep, problemstillinger og analysemetoder innenfor et kvantitativt begrenset språklig emne

Ferdighet:
Kandidaten kan:
- definere og bruke sentrale begreper

Utover dette vil læringsmålene sammenfalle enten med målene innenfor en annen emnekode, eller settes opp i samråd med faglærer.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk aktivitet: Godkjent pensumliste. Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av obligatorisk aktivitet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Avhengig av emnevariant.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Studenten komponerer sin pensumliste i samarbeid med faglærer, eller følger pensumforslag fra instituttet. Listen må godkjennes av faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2205 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 13.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.