NORX2241 - Sosiolingvistikk - for utveklingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Som i SPRÅK2241, bortsett fra krav om korrekt språkføring. Se studieplan (i Studiehandboka 2017/2018) for nordisk om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære nordiskemner.

Læringsutbytte

Samme som SPRÅK2241.

Læringsformer og aktiviteter

Samme som SPRÅK2241.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

Samme som SPRÅK2241.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2241 7.5 01.09.2017
NORX2209 7.5 01.09.2012
SPRÅK2241 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00 Storhall del 2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.