Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet i Pavia, Italia (MA, 2004) og Groningen, Nederland (PhD, 2009). ‘Max Weber’ postdoktor (2011-13) og seniorforsker (2013-15) ved European University Institute, Firenze, Italia.

Leder av arbeidspakke 3: «Strategier og policy på universitets toppleder-nivå» i prosjektet «Studier av kjønnsubalanse mellom universitetsprofessorer» (GENDIM, NFR BALANSE). GENDIM er en del av NORDICORE-nettverket.

Forsker i prosjektet «Risk in the information society: Towards epistemic justice» (EpiJustInf, NFR SAMRISK).

Medlem av ELSA Norway, nettverket av ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects of science and technology) og RRI (Responsible Research and Innovation) forskere i Norge, og av Norsk Kvinnesaksforening.

Undervisning (fysisk og digitalt, inkl. fagansvarlig):

  • KULT2207 og KULT2208 Kjønn og norsk kultur: Likestillingparadokser 1 og 2
  • KULT2201 Digitalisering og samfunnsendring (modul: kjønn/rase “bias” i maskinlæring)
  • KULT2206 Perspektiver på kjønn 2

Media-bidragene: Kifinfo – Forskerforum – NTNU HumSam – Universitetsavisa

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Moratti, Sofia. (2015) Fertility control. Encyclopedia of Global Bioethics.
  • Moratti, Sofia. (2014) Schmitz, il progressista borghese. Lo Svevo politico [Schmitz, the progressive bourgeois. Svevo's political writings]. Italo Svevo and His Legacy for the Third Millennium - Volume II: Contexts and Influences.
  • Moratti, Sofia; Vezzoni, Cristiano. (2012) Treatment Directives in the Netherlands: The Gap between Legal Regulation and Medical Practice. Self-Determination, Dignity and End-of-Life Care: Regulating Advance Directives in International and Comparative Perspective.
  • Moratti, Sofia. (2008) End-of-life decisions in Italy. Euthanasia and Law in Europe.

Rapport/avhandling