Bakgrunn og aktiviteter

Intervju 3.6.2019 – Kifinfo.no -- kjønnsbalanse og mangfold i forskning

 

Utdannet i Groningen (Nederland) (PhD, 2009). ‘Max Weber’ postdoktor (2011-13) og forsker (2013-15) ved European University Institute, Firenze, Italia.

Fagansvarlig på og underviser i KULT2207 Kjønn og norsk kultur (høstsemesteret 2019). Underviser i KULT2206 Perspektiver på kjønn. Underviser en modul om skjult forutinntatthet av kjønn og etnisitet i maskinlæringsalgoritmer i KULT2201 Digitalisering og samfunnsendring.

Medlem av BALANSE-prosjektet, som er en del av NORDICORE-nettverket.

Medlem av GENDIM-prosjektet: «Studier av kjønnsubalanse mellom universitetsprofessorer», finansiert i 2019 av Forskningsrådet. Leder av arbeidspakke 3: «Strategier og policy på universitets toppleder-nivå».

Medlem av ELSA Norway, nettverket av ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects of science and technology) og RRI (Responsible Research and Innovation) forskere i Norge, og av Norsk Kvinnesaksforening. Siden 09-2019, representant for midlertidige vitenskapelig ansatte i utvidet ledergruppe, KULT.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport