Vitenskapsteoretisk forum

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Vitenskapsteoretisk forum

Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU, er et tverrfaglig forum som har til oppgave å fremme diskusjon, forskning og undervisning i forbindelse med vitenskapsteoretiske spørsmål ved NTNU. Med "vitenskapsteori" forstås her vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi og andre former for vitenskapelig studium av vitenskap. Til arbeidsfeltet hører også forholdet mellom vitenskap og etikk og vitenskap og politikk, spesielt spørsmål om vitenskapens normative grunnlag, forsknings- og profesjonsetikk, og forskningpolitikk; forholdet mellom vitenskap og teknikk, og mellom vitenskap og kunst.

Vitenskapsteoretisk Forum har vært støttet av Kollegiet siden det ble formelt opprettet som virksomhet ved universitetet i 1984, og sorterer som virksomhet under Kollegiet. Også SINTEF har har gitt økonomisk støtte. Det finnes tilsvarende institusjoner ved de andre universitetene i Norge.

Møtene finner normalt sted tirsdager 18.00-20.00 på ANTIKVARIATET, Nedre Bakklandet 4, hvis ikke annet oppgis. Møteinformasjon blir lagt ut på Innsida og sendt ut på e-postliste 1-2 uker i forveien

Kontakt oss for å melde deg på e-postlisten

Abonner på Innsida-kanalen
 

vitenskapsteoretisk forum på Facebook


Facebook vitforum