Vitforum

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Vitforum

Bilde fra Antikvariatet, Trondheim

Vitforum (Vitenskapsteoretisk Forum) ved NTNU er et tverrfaglig forum hvis fremste misjon er å fremme grunnleggende faglige diskusjoner og forskning på tvers av disiplinære og institusjonelle skillelinjer ved NTNU. 

Forumet har som mål å være et arnested med god takhøyde og der man kan ta opp tema som spenner mellom alt fra vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi til vitenskapssosiologi, og der man heller ikke går av veien for å drøfte mer filosofiske tema innen etikk, politikk, erkjennelsesteori, estetikk og metafysikk. 

Spesielt ønsker forumet å huse relevante og samfunnsaktuelle diskusjoner rundt vitenskapens og fagdisiplinenes normative grunnlag, forholdet mellom de ulike vitenskapstradisjonene, forholdet mellom vitenskap og etikk, vitenskap og politikk, forsknings- og profesjonsetiske spørsmål og tema innen forskningspolitikk, samt forholdet mellom vitenskap og teknologi, vitenskap og kunst, eller vitenskap og innovasjon.

Møtene er gratis og finner normalt sted ukentlig og på tirsdager i tidsrommet 18 til 20. Vi møtes enten på ANTIKVARIATET (Nedre Bakklandet 4) eller på SOSIOLOGISK POLIKLINIKK.

STUDENTER og ALLMENT INTERESSERTE av alle faglige og profesjonelle avskygninger, avstøpninger og interesser er spesielt velkomne!
 

Kontakt oss for å melde deg på e-postlisten

Abonner på Innsida-kanalen

vitenskapsteoretisk forum på Facebook


Kort historikk

Kort historikk

Vitforum mottok støtte fra Kollegiet da det ble formelt opprettet i 1984 og sorterte da som virksomhet under Kollegiet. SINTEF har også gitt økonomisk støtte. Vitforum har dessuten sine søster-forum ved flere av de andre universitetene i Norge. I år 2022 har Vitforum vært i drift i 40 år.

Bilde av Helge Høibraaten

 Vitforum har særlig høstet mye av det engasjementet som   professor emeritus ved IFR/NTNU, Helge Høibraaten, har   nedlagt i forumets virksomhet gjennom en mannsalder.

 I dag driftes og organiseres Vitforum av Institutt for filosofi   og religionsvitenskap (IFR/HF/NTNU). Dets daglige drift   organiseres av ansatte ved IFR. I tillegg har Vitforum et   tverrfaglig råd som bidrar med innspill på å utvikle forumet   videre.