Vitforum

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Vitforum

Vitforum (Vitenskapsteoretisk forum) ved NTNU er et tverrfaglig forum hvis fremste misjon er å fremme grunnleggende faglige diskusjoner og forskning på tvers av disiplinære og institusjonelle skillelinjer ved NTNU. Vitenskapsteori innbefatter både vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi og andre former for vitenskapelig studium av vitenskap, og forstås i denne sammenhengen svært vidt. Spesielt ønsker forumet å huse relevante og samfunnsaktuelle diskusjoner rundt vitenskapens og fagdisiplinenes normative grunnlag, forholdet mellom de ulike vitenskapstradisjonene, forholdet mellom vitenskap og etikk, vitenskap og politikk, forsknings- og profesjonsetiske spørsmål og tema innen forskningspolitikk, samt forholdet mellom vitenskap og teknologi, vitenskap og kunst, eller vitenskap og innovasjon.

Møtene finner normalt sted ukentlig og på tirsdager i tidsrommet 18 til 20. Vi møtes på Habitat (Olav Tryggvasons gate 30).

Vitforum skal ikke bare være et møtested for forskere og vitenskapelig ansatte. Studenter og andre interesserte, uavhengig av faglig bakgrunn,  er spesielt velkomne!
 

Kontakt oss for å melde deg på e-postlisten

Abonner på Innsida-kanalen

vitenskapsteoretisk forum på Facebook


Mini calevent portlet

Arrangement