Vitforum

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Vitforum

Vitforum (Vitenskapsteoretisk forum) søker å fremme grunnleggende faglige diskusjoner på tvers av disiplinære og institusjonelle skillelinjer ved NTNU. Studenter og andre interesserte, uavhengig av faglig bakgrunn eller tilknytning, er spesielt velkomne.

Møtene finner sted annenhver uke i semestertiden på Habitat (Olav Tryggvasons gate 30) fra 18 til 20, hvis ikke annet angis.

Mini calevent portlet

Arrangement

Om vitforum

Om vitforum

Vitenskapsteoretisk forum ble startet opp i 1982 og ledet i mange år av Helge Høibraaten. Vitenskapsteori innebefatter både vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi og andre former for vitenskapelig studium av vitenskap, og forstås i vår sammenheng svært vidt. Spesielt ønsker forumet å huse relevante og samfunnsaktuelle diskusjoner rundt vitenskapens og fagdisiplinenes filosofiske og normative grunnlag, forholdet mellom de ulike vitenskapstradisjonene, forholdet mellom vitenskap og etikk/politikk, samt forholdet mellom vitenskap og teknologi, vitenskap og kunst, og vitenskap og innovasjon.