Barnevernsforskning og innovasjon

Barnevernsforskning og innovasjon

En dame sitter ved et bord med en baby på fanget og smiler. foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Gruppa barnevernsforskning og innovasjon driver forskning, kunnskapsutvikling og formidling i tett samarbeid med barn og familier, praksisfelt, utdanning og andre forskningsgrupper. Vårt forskningsmiljø er tverrfaglig og vi har til felles et stort engasjement for temaet barnevern. 


NORWEL forskarskule i sosialt arbeid og barnevern

NORWEL forskarskule i sosialt arbeid og barnevern

I samarbeid med UiT driv Institutt for sosialt arbeid, NTNU forskarskulen NORWEL - Noregs første forskarskule i sosialt arbeid og barnevern. NORWEL vil støtte ph.d.-studentar i å utvikle forsking med høg relevans for politikk og praksis innanfor sosialt arbeid og barnevern. Dei ulike læringsaktivitetane og nettverksmoglegheitene som vert tilbydd gir eit solid grunnlag for ein vidare karriere innan akademia eller i ei anna stilling som krev høg kompetanse. NORWELs fagmiljø består av både erfarne og yngre forskarar som vil bidra til å utvikle innovasjonsdrevet forsking av høg kvalitet.

Les mer om forskarskulen.