Bakgrunn og aktiviteter

Yrkeserfaring: pedagogisk leder og styrer i barnehage, pedagogisk konsulent, rektor, samt har arbeidet som journalist i avis og fagtidsskrift. Førsteamanuensis ved IPL siden 2014.

Utdanning: barnehagelærer, videreutdanning i veiledning og i organisasjon og ledelse. Hovedfag (master) i førskolepedagogikk (2004), phd (2014).

Undervisning: masteremnene PED 3611 Utdanning – historie, politikk og styring og VL3010 Styring, kompetanse og politikk. Emneansvar på PED 1022 Education and the welfare state og underviser også på bacheloremnene PED 2002 Barne og ungdomskulturer, PED 2900 Bacheloroppgave i pedagogikk, PED 1003 Didaktikk og PED 1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk.

Veileder på bachelor, master og phd-nivå og da gjerne innenfor områdene der jeg har min forskningsinteresse; styring, governmentality, utdanningspolitikk, organisasjon/ledelse, rektor-, lærer- og elevrollen og pedagogisk praksis. Andre områder er barnehage, utdanningshistorie, flerspråklighet og flerkulturelle perspektiv.

Forskergruppe: Qed - http://www.ntnu.no/ipl/kvaliteter-i-utdanning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2020) Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04660-0.
  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (2020) Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03184-2.

Del av bok/rapport

  • Eliassen, Knut Ove; Oldervik, Heidun. (2020) Da norsk skole skulle kvalitetssikres. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Oldervik, Heidun. (2020) Ledelse når kvalitet blir styrende. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
  • Oldervik, Heidun. (2016) Skolens arbeidsmåter. Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..

Rapport/avhandling

  • Oldervik, Heidun. (2014) Oldervik, H. (2014). Arbeidsplaner som styringens kunst. Bruk av arbeidsplaner i norsk skole 1970–2014. Avhandling for graden phd. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Pedagogisk institutt. Trondheim: NTNU. 2014. ISBN 978-82-326-0078-6.
  • Oldervik, Heidun. (2004) Heidun Oldervik (2004)Byråkratiets barn: om byråkrati, system og styringsmentalitet i barnehagen. Hovedoppgave i førskolepedagogikk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2004.