Lars Magne Lundheim

Professor Institutt for elektroniske systemer
73591417 90634941
O. S. Bragstads plass 2, Elektro C * C333

Bakgrunn og aktiviteter

Lars Lundheim (1958) er professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i Elektroteknikk fra NTNU. Lundheim tilhører forskningsgruppen for signalbehandling.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Teaching Freshmen Engineering Communication. Proceedings of the 11th European Workshop on Microelectronics Education (EWME 2016).
  • Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Gajic, Bojana; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Early Innovation Projects: First Experiences from the Electronic Engineering Ladder at NTNU. Proceedings of the 12th International CDIO Conference.
  • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne. (2014) The Electronic Engineering Step Ladder. 10th European Workshop on Microelectronics Education, 2014 (EWME).
  • Gardasevic, Vesna; Muller, Ralf Reiner; ZAIDEL, BENJAMIN MOSHE; Øien, Geir Egil; Lundheim, Lars Magne. (2011) On the spectral efficiency of MMSE vector precoding. Proceedings of 2011 IEEE Wireless Communications and Networking Conference.
  • Gardasevic, Vesna; Muller, Ralf Reiner; Ryan, Daniel James; Lundheim, Lars; Øien, Geir Egil. (2010) Lattice-Reduction Aided HNN for Vector Precoding. Proceedings of ISITA / ISSSTA 2010.
  • Havashki, Asghar; Lundheim, Lars; Kjeldsberg, Per Gunnar; Gustafsson, Oscar; Øien, Geir Egil. (2009) Analysis of switching activity in DSP signals in the presence of noise. Proceedings of the IEEE Region 8 EUROCON 2009 Conference.
  • Havashki, Asghar; Lundheim, Lars; Kjeldsberg, Per Gunnar; Øien, Geir Egil. (2008) Effects of Finite Coefficient Word Length on Channel Estimator Performance. Proceedings IEEE International Conference on Signal Processing, ICSP2008.
  • Havashki, Asghar; Kjeldsberg, Per Gunnar; Øien, Geir Egil; Lundheim, Lars; Nymoen, Jan Terje. (2007) On the Impact of Fixed Point DSP Implementation on Required Channel Estimator Complexity in Communication Receivers. Proceedings of 4th IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems 2007 (ISWCS'07).
  • Lin, Gang; Lundheim, Lars; Holte, Nils. (2005) On efficient equalization for OFDM/OQAM systems. Proceedings 10th International OFDM-Workshop.