course-details-portlet

TTT4260 - Elektronisk systemdesign og -analyse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Designprosjekter 50/100
Muntlig eksamen 50/100 15 minutter E

Faglig innhold

Studentene skal lære grunnleggende teknologi og metoder for elektronisk systemdesign og -analyse. Tema som tas opp vil i stor grad være koordinert med matematikkemnene som går i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten kan forklare de underliggende prinsippene for egendesignede elektroniske system og metodene som er brukt.

Ferdigheter:

  • Studenten kan utføre design og analyse av analoge og digitale elektroniske system.
  • Studenten kan implementere og teste et egenutviklet elektronisk system.
  • Studenten kan dokumentere hvordan et problem løses ved hjelp av et design som går ut fra ett eller flere generelle prinsipp.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan verifisere og reflektere over og gi en kritisk vurdring av en konkret implementering av sitt eget design.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer i auditorium ("omvendt auditorium"). Øvinger i form av design- og analyseoppgaver med veiledning. Halvparten av disse skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Grunnlaget for sluttkarakteren i emnet er gitt av to delvurderinger, en muntlig eksamen og arbeider i form av rapporter. Muntlig eksamen teller 50% og rapportene teller 50% mot sluttkarakteren. Informasjon om omfanget av rapportene, tilbakemeldingsmuligheter, innleveringmetode og -frister og vurderingspraksis vil bli gitt ved semesterstart.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan denne gjennomført som muntlig eksamen. Dersom emnet ikke er bestått etter utsatt eksamen kan gjentak gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4117 2.0 HØST 2015
TET4100 2.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Designprosjekter 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU