course-details-portlet

TTT4260 - Elektronisk systemdesign og -analyse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Designprosjekter 50/100
Muntlig eksamen 50/100 15 minutter E

Faglig innhold

Basert på praktiske erfaringer i emnet TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs skal studentene lære grunnleggende teknologi og metoder for elektronisk systemdesign og -analyse. Tema som tas opp vil i stor grad være koordinert med matematikkemnene som går i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten kan forklare de underliggende prinsippene for egendesignede elektroniske system og metodene som er brukt.

Ferdigheter:

  • Studenten kan utføre design og analyse av analoge elektroniske system for signalbehandling som for eksempel forsterker og filter, ved bruk av spoler, kondensatorer, motstander, transistorer, dioder og operasjonsforsterkere.
  • Studenten kan implementere og teste et egenutviklet elektronisk system.
  • Studenten kan dokumentere hvordan et problem løses ved hjelp av et design som går ut fra ett eller flere generelle prinsipp.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan verifisere og reflektere over og gi en kritisk vurdring av en konkret implementering av sitt eget design.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer i auditorium ("omvendt auditorium"). Design- og analyseoppgaver med veiledning.

Mer om vurdering

Grunnlaget for sluttkarakteren i emnet er gitt av to delvurderinger, en muntlig eksamen og arbeider i form av rapporter.
Muntlig eksamen teller 50% og rapportene teller 50% mot sluttkarakteren.

Rapportene er tekniske notat skrevet med utgangspunkt i designprosjekter gitt gjennom semesteret.
En endelig frist for innlevering av rapportene blir satt til slutten av semesteret i samråd med studentene og blir annonsert på Blackboardsiden for emnet. Rapportene skal leveres på Blackboard. Det vil være mulig for studentene å få tilbakemelding på rapportene fra faglærere underveis i faget.

Forkunnskapskrav

Emnene TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs og TTT4203 Innføring i analog og digital elektronikk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4117 2.0 HØST 2015
TET4100 2.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Designprosjekter 50/100

Innlevering
08.05.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E 30.05.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU