course-details-portlet

TTT4260 - Elektronisk systemdesign og -analyse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 60/100
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Basert på praktiske erfaringer i emnet TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs skal studentene lære grunnleggende teknologi og metoder for elektronisk systemdesign og -analyse. Tema som tas opp vil i stor grad være koordinert med matematikkemnene som går i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten kan forklare de underliggende prinsippene for egendesignede elektroniske system og metodene som er brukt.

Ferdigheter:
- Studenten kan utføre design og analyse av analoge elektroniske system for signalbehandling som for eksempel forsterker og filter, ved bruk av spoler, kondensatorer, motstander, transistorer, dioder og operasjonsforsterkere.

- Studenten kan implementere og teste et egenutviklet elektronisk system.

- Studenten kan dokumentere hvordan et problem løses ved hjelp av et design som går ut fra ett eller flere generelle prinsipp.

Generell kompetanse:
- Studenten kan verifisere og reflektere over og gi en kritisk vurdring av en konkret implementering av sitt eget design.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer i auditorium ("omvendt auditorium"). Design- og analyseoppgaver med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Forberedelser

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av 60 % arbeider og 40 % rapporter. Arbeid er individuelt sluttprosjekt og rapporter består av to rapporter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnene TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs og TFE4101 Krets- og digitalteknikk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4117 2.0 01.09.2015
TET4100 2.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering (1)
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU