course-details-portlet

TTT4270 - Elektronisk systemdesign, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fullføre innovasjonsprosjektet som ble påbegynt i emne TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs ved å anvende kunnskapene fra de første tre semestrene.

Læringsutbytte

Kunnskaper :
- Skal kunne analysere en problemstilling og vurdere mulige løsningsalternativ ved hjelp av elektroniske systemer.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne anvende kunnskaper fra første tre semestre til å designe og konstruere fungerende elektroniske system ved hjelp av mikrokontroller, sensorer og aktuatorer.
- Stduentan skal kunne dokumentere hvordan et problem er løst ved hjelp av et egenutviklet elektronisk system.

Generell kompetanse:
- Studenten skal ha blitt kjent med rollen som teknologisk problemløser og innovatør.
- Studenten skal kunne ta ansvar i lagarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid i grupper. Dialogbaserte læringsformer i kombinasjon med forelesning. Gjesteforelsninger og ekskursjoner.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet skjer på bakgrunn i sluttprodukt, prosjektrapport og produktpresentasjoner.

Forkunnskapskrav

TTT4265 Elektronisk systemdesign og -anlayse II.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Elektronikk
  • Informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU