course-details-portlet

TT8108 - Doktorgradsseminar i signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet kan omfatte utvalgte emner på videregående nivå.

Læringsutbytte

LÆRINGSMÅL: Emnet omfatter utvalgte temaer på doktorgradsnivå og tilpasses kandidatenes behov for bredde og dybde i sin opplæringsplan ved den enkelte gjennomføring. A. KUNNSKAP: Kandidatenes metodiske og teknologiske innsikt skal styrkes innen temaet/temaene for den enkelte gjennomføring. Innholdet skal være i kunnskapsfronten innen sitt område og gi ett grunnlag for kandidatens analytiske og/eller konstruktive arbeid. Spesifikke kunnskapsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IMEs FU. B. FERDIGHET: Kandidaten skal trenes i å aktivt anvende emnets tema i analytisk og/ eller konstruktivt arbeid, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap og innen området. Spesifikke ferdighetsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IMEs FU. C. GENERELL KOMPETANSE: Sålangt relevant skal kandidaten kunne sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst. Kandidaten skal være kjent med etisk problemstillinger knyttet til temaene. Eventuelle spesifikke læringsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IMEs FU.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i signalbehandling eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teleteknikk/Signalbehandling
  • Teleteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU