course-details-portlet

TT8108 - Doktorgradsseminar i signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet kan omfatte utvalgte emner på videregående nivå.

Læringsutbytte

Emnet omfatter utvalgte temaer på doktorgradsnivå og tilpasses kandidatenes behov for bredde og dybde i sin opplæringsplan ved den enkelte gjennomføring.

KUNNSKAP: Kandidatenes metodiske og teknologiske innsikt skal styrkes innen temaet/temaene for den enkelte gjennomføring. Innholdet skal være i kunnskapsfronten innen sitt område og gi ett grunnlag for kandidatens analytiske og/eller konstruktive arbeid. Spesifikke kunnskapsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU.

FERDIGHET: Kandidaten skal trenes i å aktivt anvende emnets tema i analytisk og/ eller konstruktivt arbeid, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap og innen området. Spesifikke ferdighetsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU.

GENERELL KOMPETANSE: Sålangt relevant skal kandidaten kunne sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst. Kandidaten skal være kjent med etiske problemstillinger knyttet til temaene. Eventuelle spesifikke læringsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Mastergrad i signalbehandling eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teleteknikk/Signalbehandling
  • Teleteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU