course-details-portlet

TTT4265 - Elektronisk systemdesign og -analyse II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Designprosjekter 50/100
Muntlig eksamen 50/100 15 minutter E

Faglig innhold

Videregående metoder for elektronisk systemdesign og -analyse. Flere tema fra TTT4260 Elektronisk systemdesign og -analyse I tas opp igjen og behandles med mer avanserte matematiske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten kan forklare de underliggende prinsippene for egendesignede elektroniske system og metodene som er brukt.

Ferdigheter:

  • Studenten kan utføre design og analyse av analoge og digitale elektroniske system.
  • Studenten kan benytte matematiske metoder som for eksempel Laplace- og Fourier-transform for analyse av elektroniske systemer brukt i signalbehandling.
  • Studenten kan dokumentere hvordan et problem løses ved hjelp av et design som går ut fra ett eller flere generelle prinsipp, samt reflektere over og vurdere andres dokumentasjon.

Generell kompetanse:

  • The student can verify and reflect over and provide critical review of a concrete implementation of their own design.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer i auditorium ("omvendt auditorium"). Øvinger i form av design- og analyseoppgaver med veiledning. Halvparten av disse skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Grunnlaget for sluttkarakteren i emnet er gitt av to delvurderinger, en muntlig eksamen og arbeider i form av rapporter. Muntlig eksamen teller 50% og rapportene teller 50% mot sluttkarakteren. Informasjon om omfanget av rapportene, tilbakemeldingsmuligheter, innleveringmetode og -frister og vurderingspraksis vil bli gitt ved semesterstart.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan denne gjennomført som muntlig eksamen. Dersom emnet ikke er bestått etter utsatt eksamen kan gjentak gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4100 2.0 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Designprosjekter 50/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU