course-details-portlet

TTT4265 - Elektronisk systemdesign og -analyse II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Videregående metoder for elektronisk systemdesign og -analyse. Flere tema fra TTT4260 Elektronisk systemdesign og -analyse I tas opp igjen og behandles med mer avanserte matematiske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten kan forklare de underliggende prinsippene for egendesignede elektroniske system og metodene som er brukt.

Ferdigheter:
- Studenten kan utføre design og analyse av elektroniske system for signalbehandling ved bruk av matematiske metoder som for eksempel Laplace- og Fourier-transform.

- Studenten kan implementere enkle digitale signalbehandlingssystem for eksempel ved hjelp av mikrokontroller.

- Studenten kan dokumentere hvordan et problem løses ved hjelp av et design som går ut fra ett eller flere generelle prinsipp, samt reflektere over og vurdere andres dokumentasjon.

Generell kompetanse:
- Studenten kan verifisere og reflektere over og gi en kritisk vurdering av eget og andres arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer i auditorium ("omvendt auditorium"). Design- og analyseoppgaver med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapporter
  • Forberedelser
  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av 50 % arbeider og 50 % eksamen. Arbeidene er to rapporter samt interaktive videooppgaver. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TTT4260 Elektronisk systemdesign og -anlayse I.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4100 2.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider (1) 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. The exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU