course-details-portlet

TFE4590 - Electronic Systems Design, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi dybdekunnskap innen et utvalgt tema innenfor Elektronisk systemdesign og innovasjon, ved gjennomføring av et større prosjektarbeid. Arbeidet vil som hovedregel utføres individuelt, men kan også utføres i mindre grupper der dette er hensiktsmessig. Temaet velges i samråd med faglærer ut fra en liste av de til enhver tid tilgjengelige temaer innenfor fagfeltene som tilbys. Arbeidet, som typisk vil kombinere teori, litteraturstudier, simulerings- og implementeringsoppgaver, skal resultere i en skriftlig prosjektrapport og en tilhørende presentasjon av prosjektet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten skal ved gjennomføring av prosjektoppgaven få dybdekunnskap innen et utvalgt tema innen Elektronisk systemdesign og innovasjon. FERDIGHETER: Prosjektoppgaven skal gi kandidaten ferdigheter i å gjennomføre et selvstendig fordypningsprosjekt, samt den nødvendige arbeidsmetodikk og evne til presentasjon av resultater. Kandidaten skal tilegne seg evnen til å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde basert på vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. ved å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive prosjektrapport. GENERELL KOMPETANSE: - kandidaten kan presentere resultater av et selvstendig forskningsprosjekt i egnet form.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Prosjektarbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport og en obligatorisk presentasjon. Emnet vurderes basert på innlevert prosjektrapport.

Mer om vurdering

Prosjektarbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport og en obligatorisk presentasjon. Emnet vurderes basert på innlevert prosjektrapport.

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU