course-details-portlet

TTT4203 - Innføring i analog og digital elektronikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til analyse av elementære analoge og digitale kretser. Det skal gi grunnlag for å forstå og konstruere enkle systemer bygget opp ved hjelp av analoge og digitale elektroniske kretselementer.

Sentrale tema: Strøm og spenning, Kirchhoffs lover, analysemetoder for lineære statiske kretser, resistans, kapasitans, induktans, dioder, MOSFET-transistor som bryter, operasjonsforsterkere, trasientanalyse, binær artimetikk, boolsk algebra, logiske porter, kombinaoriske og sekvensielle digitale kretser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten kan forklare prinsippene for enkle analoge og digitale kretser samt forklare hvordan analoge og digitale kretser virker sammen.

Ferdigheter:
- Studenten kan utføre design og analyse av enkle analoge kretser og digitale kretser.
- Studenten kan implementere og teste et egenutviklet elektronisk system.

Generell kompetanse:
- Studenten kan dokumentere skriftlig implementeringen og verifiseringen av elektroniske system.
- Studenten kan muntlig forklare funksjon og virkemåte til enkle elektroniske system.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer inklusiv forelesninger. Design og analyse med veiledning inkludert laboratorieforsøk. Det legges opp til bruk av personlig labutstyr.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Designprosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4101 7.5 01.09.2020
TFE4100 3.7 01.09.2020
TFE4105 3.7 01.09.2020
TFE4110 3.7 01.09.2020
TFE4112 3.7 01.09.2020
SIE4002 3.7 01.09.2020
SIE4003 3.7 01.09.2020
SIE4005 3.7 01.09.2020
SIE4006 7.5 01.09.2020
TPK4125 2.5 01.09.2020
TTM4190 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU