course-details-portlet

TTT4203 - Innføring i analog og digital elektronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til analyse av elementære analoge og digitale kretser. Det skal gi grunnlag for å forstå og konstruere enkle systemer bygget opp ved hjelp av analoge og digitale elektroniske kretselementer. Sentrale tema: Strøm og spenning, Kirchhoffs lover, analysemetoder for lineære statiske kretser, resistans, kapasitans, induktans, dioder, MOSFET-transistor som bryter, operasjonsforsterkere, trasientanalyse, binær artimetikk, boolsk algebra, logiske porter, kombinaoriske og sekvensielle digitale kretser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten kan forklare prinsippene for enkle analoge og digitale kretser samt forklare hvordan analoge og digitale kretser virker sammen.

Ferdigheter:

  • Studenten kan utføre design og analyse av enkle analoge kretser og digitale kretser.
  • Studenten kan implementere og teste et egenutviklet elektronisk system.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan dokumentere skriftlig implementeringen og verifiseringen av elektroniske system.
  • Studenten kan muntlig forklare funksjon og virkemåte til enkle elektroniske system.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer inklusiv forelesninger. Design og analyse med veiledning inkludert laboratorieforsøk. Det legges opp til bruk av personlig labutstyr.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4101 7.5 HØST 2020
TFE4100 3.7 HØST 2020
TFE4105 3.7 HØST 2020
TFE4110 3.7 HØST 2020
TFE4112 3.7 HØST 2020
SIE4002 3.7 HØST 2020
SIE4003 3.7 HØST 2020
SIE4005 3.7 HØST 2020
SIE4006 7.5 HØST 2020
TPK4125 2.5 HØST 2020
TTM4190 2.5 HØST 2020
ELEG1001 5.0 HØST 2023
ELEA1001 5.0 HØST 2023
ELET1001 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 280
SL228 Sluppenvegen 14 5
SL215 Sluppenvegen 14 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 28
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 15
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU