Bakgrunn og aktiviteter

Intensivsykepleier/PhD. Forsker på tidlig hudkontakt rett etter fødselen for svært premature barn og smertelindrende tiltak for for premature og syke nyfødte barn. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner