Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ramstad, Lone Sletbakk; Halvorsen, Kristin; Holte, Even Ambros. (2013) Implementing integrated planning: Organizational enablers and capabilities. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.

Rapport/avhandling

 • Halvorsen, Kristin. (2015) Interactional dynamics in team decision making. A discourse analytic study of operational planning meetings in the petroleum industry. 2015. ISBN 978-82-326-0750-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (44).
 • Storesund, Karolina; Sesseng, Christian; Steen-Hansen, Anne Elise; Bøe, Andreas; Stølen, Reidar; Gjøsund, Gudveig; Halvorsen, Kristin; Almklov, Petter. (2015) Rett tiltak på rett sted : Forebyggende og målrettede tekniske og organisatoriske tiltak mot dødsbranner i risikogrupper. 2015.
 • Amundsen, Oscar; Halvorsen, Kristin; Solem, Anniken; Aasen, Tone Merethe Berg. (2009) The Ocean Space Centre. Samarbeid, ledelse og utvikling. 2009. ISBN 978-82-7570-205-8.
 • Halvorsen, Kristin. (2001) Samtaler i det offentlige rom. Samtalestruktur og forhandling om mening i talkshowet "Først og sist med Fredrik Skavlan". 2001.
 • Halvorsen, Kristin. (1998) Going for the full monty? On representing men and masculinities in popular culture. 1998.

Andre

 • Halvorsen, Kristin. (2017) Utvikling av veiledningssamtalen i NAV – Hvordan skape gode vilkår for deltakelse og medvirkning i brukermøter?. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders fag- og erfaringskonferanse for fagfeltet psykisk helse/rus og NAV sosial ; 2017-12-05 - 2017-12-05.
 • Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril. (2017) Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere" ; 2017-11-29 - 2017-11-29.
 • Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril. (2017) Brukermøtet i NAV: Veileder som samtaleleder. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere" ; 2017-06-07 - 2017-06-07.
 • Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril. (2017) Exploring service user involvement: managing communicative ideals in NAV counselling interviews. Conversation as a tool for professional practice – An interdisciplinary symposium on interaction and learning . University College of Southeast Norway; Tønsberg. 2017-04-20.
 • Gjøsund, Gudveig; Almklov, Petter; Halvorsen, Kristin; Storesund, Karolina. (2016) Vulnerability and prevention of fatal fires. ESREL 2016 . ESREL; Glasgow. 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Halvorsen, Kristin. (2016) Just ask? Questions as a strategy for empowering patients in health communication. Applied Linguistics and Professional Practice 2016 ; 2016-11-03 - 2016-11-05.
 • Halvorsen, Kristin; Gjøsund, Gudveig; Almklov, Petter. (2016) Trygg hjemme? Brannsikkerhet for sårbare grupper. Samfunnsdagen . NTNU Samfunnsforskning; Trondheim. 2016-06-07 - 2016-06-07.
 • Halvorsen, Kristin; Gjøsund, Gudveig; Almklov, Petter. (2016) Tryggere hjemme. Organisatoriske tiltak for økt brannsikkerhet for sårbare grupper. Brannvernkonferansen . Brannvernforeningen; Gardermoen. 2016-04-25 - 2016-04-26.
 • Halvorsen, Kristin; Osmundsen, Tonje; Kongsvik, Trond; Gjøsund, Gudveig. (2015) Promoting patient safety: An emerging role for intermediate care units in Norway. 5th International Conference on Integrated Care, March 25-27, 2015 ; Edinburgh. 2015-03-25 - 2015-03-27.
 • Halvorsen, Kristin. (2012) Silence as discourse strategy in cross-professional decision making. NORDISCO, 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction . Linköping Universitet; Linköping. 2012-11-21 - 2012-11-23.
 • Halvorsen, Kristin. (2009) Decision making in multiprofessional team interactions. A case study of integrated planning in the petroleum industry. IO Science and Practice, The 5th Intenational Conference on Integrated Operations in the Petroleum Industry . Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry; Trondheim. 2009-09-29 - 2009-09-30.
 • Halvorsen, Kristin. (2001) CA og diskursanalyse. Samtalestruktur og diskurser om kjønn i et norsk talkshow. Samhällets diskurser ; Stockholm. 2001-10-18 - 2001-10-21.
 • Halvorsen, Kristin. (1999) Hot metal? Masculinity and men’s practices in the film 'The Full Monty'. Talking gender and sexuality ; Aalborg. 1999-11-05 - 1999-11-06.