Bakgrunn og aktiviteter

Professor i hydrologi ved institutt for vann- og miljøteknikk. Foreleser hydrologi/vassressursdelen av BM2 Vann og miljø, grunnkurset i hydrologi og hydrologisk modellering. Ansvarleg for Teknostart innan vassfag. Forskningsinteressene dreiar seg hovudsakleg om miljøverknader av vassdragsutbyggingar, kaldklimahydrologi knytt til is i vassdrag og tema rundt modellering av hydrologi og vassressursar.

Fag:

Teknostart
TVM4101 Vann og miljøteknikk (hydrologidelen)
TVM4105 Hydrologi (faglærar)
TVM4106 Hydrologisk modellering (faglærar)
VM8105 Hydrologi PhD-kurs  
VM8109 Emner i vassdragsmiljø
VM6020 Kraftverkshydrologi (EVU-kurs)
VM6006 Miljødesign (EVU-kurs)
 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Alfredsen, Knut; Xu, Chong-Yu; Engeland, Kolbjørn. (2018) Nordic Hydrological Conference 2018. Hydrology and Water Resources Management in a Changing World. 2018. ISBN 978-82-410-1724-7. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat) (*).

Del av bok/rapport

 • Szabo-Meszaros, Marcell; Ruther, Nils; Alfredsen, Knut. (2017) Correlation between the shelter of juvenile salmonids and bed substrate. River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on River Sedimentation.
 • Turcotte, Benoit; Alfredsen, Knut; Beltaos, Spyros; Burrell, Brian C.. (2017) Ice-Related Floods and Flood Delineation along Streams and Small Rivers. 19th Workshop on the Hydraulics of Ice Covered Rivers.
 • Turcotte, Benoit; Nafziger, Jennifer; Clark, Shawn; Beltaos, Spyros; Jasek, Martin; Alfredsen, Knut; Lind, Lovisa; Stander, Edward. (2017) Monitoring river ice processes: Sharing experience to improve successful research programs. 19th Workshop on the Hydraulics of Ice Covered Rivers.

Rapport/avhandling

 • Alfredsen, Knut; Juarez, Ana; Limpens, Etienne; Sivakumar, Arudja. (2020) Simulering av vassdekt areal i Lærdalselva. 2020. ISBN 978-82-7598-118-7. NTNU report (B1-2019-5).
 • Alfredsen, Knut; Xu, Chong-Yu; Engeland, Kolbjørn. (2018) Nordic Hydrological Conference 2018. 2018. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat) (66-2018).
 • Bakken, Tor Haakon; Schönfelder, Lennart Hagen; Charmasson, Julie; Alfredsen, Knut; Adera, Abebe Girmay. (2018) Outlining a hydromorphological classification system for lakes : data availability, modelling tools and comparable assessment approaches. 2018. ISBN 978-82-14-06906-8. SINTEF Rapport (2018:00768).
 • Heggenes, Jan; Alfredsen, Knut; Brittain, John Edward; Adeva Bustos, Ana; Huusko, Ari; Stickler, Morten. (2017) Stay cool Temperature changes and biological responses in hydropower-regulated northern stream systems. 2017. ISBN 978-82-7206-462-3. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge (21).
 • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
 • Alfredsen, Knut. (2016) Is i Sautso – Vurdering av istilhøve 2006 – 2015 og forslag til vidare overvaking. 2016. ISBN 978-82-7598-098-2.
 • Alfredsen, Knut. (2016) Vurdering av effektkøyring i Lærdalselva. 2016. ISBN 978-82-7598-101-9.
 • Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy. (2016) Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. 2016. ISBN 978-82-426-2834-3. NINA temahefte (62).
 • Heggenes, Jan; Alfredsen, Knut; Adeva Bustos, Ana; Huusko, A. (2016) Be cool: hydro-physical changes and fish responses in winter in hydropower-regulated northern streams. 2016. ISBN 978-82-7206-410-4. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge (1).
 • Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut. (2016) Virkning av klimaendringer på leveringskapasitet for vannforsyning fra Jonsvatnet og Benna. 2016. ISBN 978-82-7598-096-8.
 • Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar. (2014) Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. 2014. ISBN 978-82-426-2638-7. NINA temahefte (53).