TVM4105 - Hydrologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Det hydrologiske krinsløpet. Klimaet. Hydrometeorologi. Hydrologiske prosessar i nedbørfelt, nedbør, infiltrasjon, fordamping, danning av grunnvatn og avrenning. Klassisk og moderne teori for avløpsprosessen. Straum i metta og umetta sone, grunnvatn i fjell og laumasser. Snøhydrologi. Is på sjøar og elver. Hydrologiske måle- og reknemetodar. Numeriske modellar. Flomberekning. Urban hydrologi. Prognoser. Hovudtyngda av emnet omhandlar kvantitativ hydrologi med vekt på berekning og analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Det hydrologiske krinslaupet og vassbalansen.
- Grunnleggande kunnskap om hydrologiske prosessar sentrale for vassbalansen.
- grunnleggande rekne- og målemetoder, samt kjennskap til datakjelder og dataanalyse.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
- Bruke hydrologiske data for analyse av tilsig og flom.
- Målemetoder for å finne vassføring og snømagasin.
- Rekne på vassbalansen og tilhøyrande prosessar.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Identifisere hydrologiske problemstillingar relevante for andre fag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, rekne- og dataøvingar. Øvingar i felt med fokus på hydrologisk målemetodikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingar

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

S.L. Dingman, "Physical Hydrology 2. eller 3. utgåve". Kopiar frå artiklar og bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5010 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 20.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.