course-details-portlet

VM8105 - Hydrologi, avansert kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Hydrologiske prosessar. Teoriar for modellering av prosessar og numeriske metodar. Måleteknikk, prosessar i tid og rom. Snø og is. Modellteori, modellutvikling og implementasjon. Hydrologiske prognosar, flaum og urban hydrologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om utvalde hydrologiske emne. Kandidaten skal kunne bruke kunnskapen til å utvikle metoder og teoriar innan hydrologi.

Ferdigheter:
Kandidaten skal bruke kunnskap om hydrologiske prosessar til å løyse avanserte hydrologiske problemstillingar. Kandidaten skal kunne gjere hydrologisk forskning og presentere resultat på eit internasjonalt nivå.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne bruke kunnskap frå kurset til å løyse hydrologiske problemstillingar innan vassressursforvalting. Resultat skal kunne presenterast internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

Kursinnhald og undervisningsform vil vere tilpassa antal studentar og behova til studentane. Prosjektoppgave som teller 100% av karakteren. For å få stått i emnet er det krav om ein score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Emnet vert kun undervist når det er påmeldte phd-studentar, ved få studentar vert faget gjennomført som sjølvstudie.

Mer om vurdering

Emnet vert evaluert basert på rapport frå prosjektoppgave. Rapporten skal utformast som ein vitskapleg artikkel, presenterast for faglærarar, sensor og evt andre studentar. Karakter vert gitt basert på rapport, presentasjon og diskusjon.

Forkunnskapskrav

Opptak til eit PhD-program.

Kursmateriell

Beven, K. Rainfall runoff modelling
Utvalgte artiklar.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU