VM8105 - Hydrologi, avansert kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Rapport 50/100

Faglig innhold

Hydrologiske prosessar. Teoriar for modellering av prosessar og numeriske metoder. Måleteknikk, prosessar i tid og rom. Snø og is. Modellteori, modellutvikling og implementasjon. Hydrologiske prognoser, flom og urban hydrologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om utvalde hydrologiske emne. Kandidaten skal kunne bruke kunnskapen til å utvikle metoder og teoriar innan hydrologi.

Ferdigheter:
Kandidaten skal bruke kunnskap om hydrologiske prosessar til å løyse avanserte hydrologiske problemstillingar. Kandidaten skal kunne gjere hydrologisk forskning og presentere resultat på eit internasjonalt nivå.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne bruke kunnskap frå kurset til å løyse hydrologiske problemstillingar innan vassressursforvalting. Resultat skal kunne presenterast internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, felt og rekneøvingar. Prosjektoppgave som teller 50% av karakteren. Kursinnhald og undervisningsform vil vere tilpassa antal studentar og behova til studentane. For å få stått i emnet er det krav om ein score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Emnet vert kun undervist når det er påmeldte phd-studentar.

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program.

Kursmateriell

Beven, K. Rainfall runoff modelling
Utvalgte artiklar.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Rapport 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Rapport 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.