VM8109 - Emner i vassdragsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 1 timer D
Rapport 50/100 1 semestre A

Faglig innhold

Kurset dekker tema frå økohydraulikk og økohydrologi brukt mot vassdragsmiljø. Viktige tema er verknader av inngrep i vassdrag, moderne metoder for miljøbasert vassføring, integrert modellering av vassdragssystem, rehabilitering av vassdrag, tiltak for å motverke verknader av inngrep. Kurset vil verte tilpassa studentane som tar det.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap på høgt nivå om effekter av inngrep i vassdrag, og om dei nyaste metodene for analyse og tiltak. Kandidaten skal kjenne dei mest vanlege verktya brukt for å modellere slike inngrep, og korleis dei vert brukte i praksis.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne bruke metodane for praktiske analyser og vere i stand til å bruke sette opp og bruke modellar for inngrep og tiltaksanalyse.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskapelige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, øvingar og prosjektarbeid Det trengs 70% score på eksamen for å stå på kurset. Emnet vert kun undervist for phd-studentar, og det vert arrangert ved behov.

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program.

Kursmateriell

Utvalde artiklar og bøker

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Rapport 50/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Rapport 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.