course-details-portlet

VM8109 - Emner i vassdragsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Kurset dekker tema frå økohydraulikk og økohydrologi brukt mot vassdragsmiljø. Viktige tema er verknader av inngrep i vassdrag, moderne metoder for miljøbasert vassføring, integrert modellering av vassdragssystem, rehabilitering av vassdrag, tiltak for å motverke verknader av inngrep. Kurset vil verte tilpassa studentane som tar det.

Læringsutbytte

Kunnskap:Kandidaten skal ha kunnskap på høgt nivå om effekter av inngrep i vassdrag, og om dei nyaste metodene for analyse og tiltak. Kandidaten skal kjenne dei mest vanlege verktya brukt for å modellere slike inngrep, og korleis dei vert brukte i praksis.Ferdigheter:Kandidaten skal kunne bruke metodane for praktiske analyser og vere i stand til å bruke sette opp og bruke modellar for inngrep og tiltaksanalyse.Generell kompetanse:Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskapelige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, øvingar og prosjektarbeid, tilpassa talet på studentar. Evaluering basert på prosjektrapport. Emnet vert kun undervist for phd-studentar, og vert arrangert ved behov.

Mer om vurdering

Emnet vert evaluert basert på rapport frå prosjektoppgave. Rapporten skal utformast som ein vitskapleg artikkel, presenterast for faglærarar, sensor og evt andre studentar. Karakter vert gitt basert på rapport, presentasjon og diskusjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til eit PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Utvalde artiklar og bøker

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU