Bakgrunn og aktiviteter

Kompetanseområder

 • Skipsdesign
 • Marin hydrodynamikk
 • Skipskonstruksjoner
 • Dynamisk analyse av marine konstruksjoner
 • Marine operasjoner
 • Numerisk simulering av viskøse væsker
 • Virvelinduserte svingingar

Undervisningserfaring (både B.Eng. og M.Sc. emner)

 • Skipsdesign
 • Marin hydrodynamikk
 • Marine operasjoner
 • Havromsinstallasjoner
 • Dataassistert styrkeberegning

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Rokkones, Klara; Dahlback, Jorunn; Goldmann, Ingrid; Utvær, Britt Karin Støen; Grøm, Audun; Midjo, Arne; Halse, Karl Henning; Kahrs, Magnus Strøm; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Morud, Elin Bø; Tangen, Sonia; Gaertner, Charlotte; Grimstad, Sigmund. (2020) Fremtidens yrkesfaglærerutdanning ved NTNU. Delrapport 1 og 2. 2020.
 • Haver, Karianne; Viddal, Steven; Gudmestad, Ove Tobias; Haug, Nora; Halse, Karl Henning; Mørkve, Odd Torstein; Nielsen, Ole Dietlev; Asbjørnslett, Bjørn Egil. (2016) Alternative personelltransport- og evakueringsløsninger. 2016.
 • Xu, Jiafeng; Halse, Karl Henning. (2016) Dual Quaternion Variational Integrator for Rigid Body Dynamic Simulation. 2016.