course-details-portlet

IP507021 - Marine operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsforelesning, sjølvstudium og øvingsoppgåver. Alle obligatoriske øvingar må være godkjent innan tidsfristen for å få tilgong til endeleg eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Se emnets engelske nettside - International MSc

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Naval Architecture (850MD)
Naval Architecture (850ME)

Forkunnskapskrav

Se emnets engelske nettside - International MSc

Kursmateriell

Se emnets engelske nettside - International MSc

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Offshore teknologi
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 06.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU