course-details-portlet

IP507021 - Marine Operations

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

 • Planlegging av marine operasjoner
 • Dimensjoneringsprinsipp
 • Regler og retningslinjer
 • Modellering og analyse av havmiljø
 • Modellering og analyse av flytande fartøy
 • Værvindu for sikre marine operajsoner
 • Offshore løfteoperasjoner
 • Laster og respons frå bølgeslag (transiente laster)
 • Kobla dynamikk av fleire objekt
 • Dynamikk av neddykka kabler, stigerør og rørledninger

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsforelesning, sjølvstudium og øvingsoppgåver. Alle obligatoriske øvingar må være godkjent innan tidsfristen for å få tilgong til endeleg eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Se emnets engelske nettside - International MSc

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Naval Architecture (850MD)
Naval Architecture (850ME)

Forkunnskapskrav

Opptak vil bli prioritert for student er som høyrer til studieprogrammet MSc. in Naval Architecture

Kursmateriell

Lecture notes.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Offshore teknologi
 • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 08.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
A434 Hovedbygget 0
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU