course-details-portlet

SKID2203 - Skipsdesign II - Skrogkonstruksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Kraftgang.
Lastkondisjoner for skip, etablering av momenter og skjærkrefter for skrogbjelken.
Identifisering av styrke-elementer
Formulering og forenkling av strukturproblemer
Global og lokal skrogstyrke.
Bærersystemer.
Buling av plater.
Designkriterier.
Materialegenskaper.
Forbindelser og detaljer.

Læringsutbytte

Kunnskap om:
- Ulike skipstyper
- Strukturelementenes oppbygging og funksjon og påvirkning av hverandre.
- Metoder for å designe struktur.
- Pågående Innovasjon innenfor skipsdesign.

Ferdigheter i:
- Bruk av relevante digitale verktøy.
- Identifikasjon av kritiske lastkondisjoner for skip.
- Manuelle strukturberegninger i henhold til klassekrav
- Dataassisterte beregninger av lokale og globale skrogelementer.

Kompetanse om:
- Terminologi.
- Myndighetskrav.
- Rederikrav.
- Klasseselskapenes rolle.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk prosjektarbeid.      

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium "Strukturdesign", Arne Jan Sollied.
Classification Rules from DNV-GL.
"Ship design for Efficiency and Economy", Schneekluth & Bertram.
"System Based Ship Design", Kai Levander.
User manual for skipsdesignprogrammet Maxsurf.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine konstruksjoner
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E 12.05.2021
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU