course-details-portlet

SKID2203 - Skipsdesign II - Skrogkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

 • Kraftgang
 • Lastkondisjoner for skip, etablering av momenter og skjærkrefter for skrogbjelken
 • Identifisering av styrke-elementer
 • Formulering og forenkling av strukturproblemer
 • Global og lokal skrogstyrke
 • Bærersystemer
 • Buling av plater
 • Designkriterier
 • Materialegenskaper
 • Forbindelser og detaljer

Læringsutbytte

Ved fullført emne, skal studenten ha...

...kunnskap om:

 • Ulike skipstyper
 • Skipsdesignprosessen
 • Strukturelementenes oppbygging og funksjon og påvirkning av hverandre
 • Metoder for å designe struktur
 • Pågående Innovasjon innenfor skipsdesign

...ferdigheter i:

 • Bruk av relevante digitale verktøy
 • Identifikasjon av kritiske lastkondisjoner for skip
 • Manuelle strukturberegninger i henhold til klassekrav
 • Dataassisterte beregninger av lokale og globale skrogelementer

...kompetanse om:

 • Terminologi
 • Skipsdesignprosessen
 • Myndighetskrav
 • Rederikrav
 • Klasseselskapenes rolle

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjekt

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen: Muntlig.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skipsingeniør, ingeniør (699SD)

Forkunnskapskrav

SKID1001 Skipsdesign I

SKID2201 Styrkeberegninger

Kursmateriell

 • Kompendium "Strukturdesign", Arne Jan Sollied
 • Classification Rules fra DNV
 • "Ship design for Efficiency and Economy", Schneekluth & Bertram
 • "System Based Ship Design", Kai Levander
 • Brukermanual for skipsdesignmykvaren Maxsurf

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Marine konstruksjoner
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU