course-details-portlet

SKID2210 - Havromskonstruksjoner og energiproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer C
Prosjekt 40/100

Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en grunnleggende innføring i ulike konstruksjoner til havs, slik som design installasjon, drift og vedlikehold. Dette omfatter både designmessige kriterier (miljøpåvirkninger, materialvalg, sikkerhet osv) og operasjonelle forhold. Tema vil være tilpasset til enhver tid aktuelle problemstillinger fra havnæringene slik som:

 • Ressurser (mat, energi, turisme)
 • Miljøfaktorer (vær vind, bølge strøm)
 • Designprosessen (funksjonskrav, sikkerhetskrav)
 • Levetidsutfordringer relatert til begroing, korrosjon, materialvalg, overflatebehandling etc.
 • Dynamiske forhold, maksimalbelastninger og utmatting
 • Maritime operasjoner (installasjon, drift, vedlikehold etc)
 • Forankringssystemer
 • Operasjonelle analyser

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter endt kurs skal studenten ha kunnskap om:

 • havets ressurser, utbygging, drift og vedlikehold gjennomført til havs
 • hva slags miljøpåvirkninger slike installasjoner utsettes for gjennom levetiden, og hvordan det påvirker funksjon, levetid, tilkomst etc.
 • ulike maritime operasjoner som er nødvendige i forbindelse med slik utbygging til havs (t.d. installasjon, legging av kabler/rør, vedlikehold, flytting, osv)
 • ulike materialers egenskaper og anvendelser i slike installasjoner (dynamiske egenskaper, lav vekt, korrosjonsbeskyttelse osv.)

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne:

 • gjennomføre dimensjoneringsanalyser og risikovurderinger knyttet til utvikling av ulike konstruksjoner til havs
 • gjennomføre design, dimensjonering og fabrikasjon av ulike konstruksjoner og systemer som inngår i en utbygging til havs
 • formidle sentrale teorier og problemstillinger som har betydning for utbygging og drift av slike installasjoner
 • foreta nødvendige overslagsberegninger av ulike installasjonsmetoder (t.d. sleping, løfteoperasjoner, forankring osv.)
 • gjennomføre enkle kostnadsanalyser

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studenten ha:

 • opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse for å kunne delta i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekter fra planlegging til avvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Minst ¾ av øvingene må være godkjent for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Prosjektrapport (40%) + Skriftlig eksamen (60%) Begge deler må være bestått.

Tillatte hjelpemiddler ved skriftlig skoleeksamen: Teknisk formelsamling med tabeller, Kalkulator.

Utsatt eksamen:Muntlig i august.

Ved ikke bestått prosjektoppgave, må denne tas på nytt ved neste ordinær eksamen.

Ny- og utsatt eksamen vil være en muntlig eksamen (varighet ca. 20 minutter).

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Hydrodynamikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen (Utsatt eksamen) 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU