course-details-portlet

SKID2301 - Marine operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer H

Faglig innhold

Oversikt over aktuelle marine operasjoner. Oversikt over aktuelle regelverk. Fartøybevegelse og operabilitet. Vervindu – Waiting on Weather (WoW). Taueoperasjoner: Morison-likninga. Trekkraft, linestyrke, propellkarakteristikk. Dynamiske effekter ved tauing. Legging av rør/kabler: Ulike leggemetoder (S-lay, J-lay, Reel-lay). Kjedelinjeløysing Løft og nedsenking av undervannsmoduler: Dynamisk modell for SDOF system. Løftefaser. Løfteutstyr. Hivkompensering.

Læringsutbytte

Kunnskap: - har en omfattende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt til å analysere aktuelle marine operasjoner. - har grunnleggende kunnskaper om irregulære sjøtilstander og hvordan bølgene påvirker fartøyenes respons. - har oversikt over aktuelle marine operasjoner og hvordan man kan estimere responsen til de involverte fartøyene og/eller utstyret som blir brukt under operasjonen. - har god forståelse for at planlegging og gjennomføring av marine operasjoner krever tverrfaglig innsikt og kompetanse. - har god kjennskap til regelverk og retningslinjer som finnes for å gjennomføre dynamiske analyser av marine operasjoner. - kan oppdatere sin kunnskap i tråd med endringer i regler og retningslinjer. - har oversikt over hvilke fatale konsekvenser ulykker i forbindelse med marine operasjoner, kan ha. Ferdigheter: - kan anvende sin kunnskap om grunnleggende mekaniske sammenhenger til å analysere aktuelle marine operasjoner. - kan reflektere over resultatene fra sine analyser for å vurdere om operasjonen er gjennomførbar, eller om det må finnes nye løsninger/metoder på problemstillingen. - kan finne relevante og sammenlignbare resultater for å belyse problemstillingen. - kan beherske relevante faglige verktøy for å gjennomføre dynamiske analyser av aktuelle marine operasjoner. Kompetanse: - har oversikt over relevante utfordringer knyttet til gjennomføring av marine operasjoner, herunder samspillet mellom teknologiske og menneskelige faktorer. - kan formidle utfordringer knyttet til gjennomføring av marine operasjoner basert på erfaringene som kommer frem under planlegging av arbeidet. - kan gjennomføre arbeidsoppgaver/prosjekter som strekker seg over tid og involverer flere personer med ulike bakgrunn og evner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 obligatoriske øvinger må godkjennes hvert semester for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav (høstsemester)

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen.

Ny og utsatt eksamen: Muntlig eksamen i løpet av våren for å sikre at karakterane er klare før sommaren.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 01.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen (kont)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen (kont) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU