course-details-portlet

SKID2301 - Marine operasjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Oversikt over aktuelle marine operasjoner. Oversikt over aktuelle regelverk.
Fartøybevegelse og operabilitet. Vervindu – Waiting on Weather (WoW).
Taueoperasjoner:
Morison-likninga. Trekkraft, linestyrke, propellkarakteristikk. Dynamiske effekter ved tauing.
Legging av rør/kabler:
Ulike leggemetoder (S-lay, J-lay, Reel-lay). Kjedelinjeløysing
Løft og nedsenking av undervannsmoduler:
Dynamisk modell for SDOF system. Løftefaser. Løfteutstyr. Hivkompensering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- har en omfattende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt til å analysere aktuelle marine operasjoner.
- har grunnleggende kunnskaper om irregulære sjøtilstander og hvordan bølgene påvirker fartøyenes respons.
- har oversikt over aktuelle marine operasjoner og hvordan man kan estimere responsen til de involverte fartøyene og/eller utstyret som blir brukt under operasjonen.
- har god forståelse for at planlegging og gjennomføring av marine operasjoner krever tverrfaglig innsikt og kompetanse.
- har god kjennskap til regelverk og retningslinjer som finnes for å gjennomføre dynamiske analyser av marine operasjoner.
- kan oppdatere sin kunnskap i tråd med endringer i regler og retningslinjer.
- har oversikt over hvilke fatale konsekvenser ulykker i forbindelse med marine operasjoner, kan ha.

Ferdigheter:
- kan anvende sin kunnskap om grunnleggende mekaniske sammenhenger til å analysere aktuelle marine operasjoner.
- kan reflektere over resultatene fra sine analyser for å vurdere om operasjonen er gjennomførbar, eller om det må finnes nye løsninger/metoder på problemstillingen.
- kan finne relevante og sammenlignbare resultater for å belyse problemstillingen.
- kan beherske relevante faglige verktøy for å gjennomføre dynamiske analyser av aktuelle marine operasjoner.

Kompetanse:
- har oversikt over relevante utfordringer knyttet til gjennomføring av marine operasjoner, herunder samspillet mellom teknologiske og menneskelige faktorer.
- kan formidle utfordringer knyttet til gjennomføring av marine operasjoner basert på erfaringene som kommer frem under planlegging av arbeidet.
- kan gjennomføre arbeidsoppgaver/prosjekter som strekker seg over tid og involverer flere personer med ulike bakgrunn og evner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger    
Obligatoriske arbeidskrav:
 8 av 10 obligatoriske øvinger må godkjennes hvert semester for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav (høstsemester)

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Muntlig eksamen avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU