course-details-portlet

SKID2301 - Marine operasjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Oversikt over aktuelle marine operasjoner. Oversikt over aktuelle regelverk. Fartøybevegelse og operabilitet. Vervindu – Waiting on Weather (WoW). Taueoperasjoner: Morison-likninga. Trekkraft, linestyrke, propellkarakteristikk. Dynamiske effekter ved tauing. Legging av rør/kabler: Ulike leggemetoder (S-lay, J-lay, Reel-lay). Kjedelinjeløysing Løft og nedsenking av undervannsmoduler: Dynamisk modell for SDOF system. Løftefaser. Løfteutstyr. Hivkompensering.

Læringsutbytte

Kunnskap: - har en omfattende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt til å analysere aktuelle marine operasjoner. - har grunnleggende kunnskaper om irregulære sjøtilstander og hvordan bølgene påvirker fartøyenes respons. - har oversikt over aktuelle marine operasjoner og hvordan man kan estimere responsen til de involverte fartøyene og/eller utstyret som blir brukt under operasjonen. - har god forståelse for at planlegging og gjennomføring av marine operasjoner krever tverrfaglig innsikt og kompetanse. - har god kjennskap til regelverk og retningslinjer som finnes for å gjennomføre dynamiske analyser av marine operasjoner. - kan oppdatere sin kunnskap i tråd med endringer i regler og retningslinjer. - har oversikt over hvilke fatale konsekvenser ulykker i forbindelse med marine operasjoner, kan ha. Ferdigheter: - kan anvende sin kunnskap om grunnleggende mekaniske sammenhenger til å analysere aktuelle marine operasjoner. - kan reflektere over resultatene fra sine analyser for å vurdere om operasjonen er gjennomførbar, eller om det må finnes nye løsninger/metoder på problemstillingen. - kan finne relevante og sammenlignbare resultater for å belyse problemstillingen. - kan beherske relevante faglige verktøy for å gjennomføre dynamiske analyser av aktuelle marine operasjoner. Kompetanse: - har oversikt over relevante utfordringer knyttet til gjennomføring av marine operasjoner, herunder samspillet mellom teknologiske og menneskelige faktorer. - kan formidle utfordringer knyttet til gjennomføring av marine operasjoner basert på erfaringene som kommer frem under planlegging av arbeidet. - kan gjennomføre arbeidsoppgaver/prosjekter som strekker seg over tid og involverer flere personer med ulike bakgrunn og evner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 obligatoriske øvinger må godkjennes hvert semester for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav (høstsemester)

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen.

Ny og utsatt eksamen: Muntlig eksamen i løpet av våren for å sikre at karakterane er klare før sommaren.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU