course-details-portlet

SKID2202 - Marin hydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer KALKULATOR

Faglig innhold

- Grunnleggende fluidmekanikk - Viskøse fluider (Euler og Navier-Stokes ligninger, Grensesjikt og avløsning, Laminære forhold vs. Turbulente forhold) - Ideelle fluider (Potensialteori, Laplace ligning) - Havmiljøbeskrivelse (Vind, Strøm, Bølger og bølgeteori, Regulære bølger, Irregulære bølger) - Hydrodynamiske krefter (Stor-volumkonstruksjoner, Små-volumkonstruksjoner) - Skipsbevegelse i bølger (Generell dynamikk, transferfunksjoner, egenfrekvens, demping) - Framdrift (Propulsjonssystemer, virkningsgrader)

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • skal ha en grunnleggende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt i generell fluidmekanikk.
 • kjenner til lineær bølgeteori og har kunnskaper om hvordan irregulære havbølger kan bygges opp fra de fundamentale regulære komponentene.
 • er kjent med den grunnleggende virkemåten for propellere og hvordan propellens ytelseskarakteristikk kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder.

Ferdigheter:

 • skal ha en grunnleggende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt i generell fluidmekanikk.
 • kjenner til lineær bølgeteori og har kunnskaper om hvordan irregulære havbølger kan bygges opp fra de fundamentale regulære komponentene.
 • er kjent med den grunnleggende virkemåten for propellere og hvordan propellens ytelseskarakteristikk kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder.

Kompetanse:

 • bevisst det kompliserte samvirket mellom skrogmotstand og propellkarakteristikk.
 • kjent med hvordan bølgenes tilfeldige natur (bølgeretning, -høyde og -periode) påvirker skipets oppførsel og bevegelse ulikt.
 • i stand til å tolke, forstå og formidle resultater fra modelltester til kollegaer og andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 obligatoriske øvinger må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen om høsten.

Ny og utsatt eksamen:Muntlig eksamen avvikles i påfølgende semester.

Kursmateriell

A.F. Molland et al. (2011) Ship Resistance and Propulsion, Cambridge University Press

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Hydrodynamikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G326 Gnisten/Fagskolen 8
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU