course-details-portlet

SKID2303 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten må selv fremskaffe en bedrift der praksisen kan utføres.

- Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan

- Problemanalyse og avgrensning

- Fremdriftsrapporter/statusanalyser

- Dokumentasjon/avsluttende rapport

Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet. Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten. Det skal utarbeides en rapport fra praksisperioden.

- Praksisens omfang skal minst være 20 dager.

- Det skal utarbeides en praksisplan.

- Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid.

- Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen.

Både virksomheten og høgskolen skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten. Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, universitet og student. Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Hvordan en ingeniørbedrift/-organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.

- Ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.

Ferdigheter:

- Kan integrere teori og praksis i reelt ingeniørfaglig arbeid.

- Kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet i studiet.

- Kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger.

Kompetanse:

- Har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse.

- Har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner.

- Kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet.

Mer om vurdering

Studenten skal: - Utarbeide en praksisplan i samarbeid med veileder ved virksomheten. - Føre løpende logg/dagbok med timeliste. Timelisten skal signeres/godkjennes av veileder/kontaktperson ved virksomheten. - Skrive sluttrapport etter endt praksisperiode. Sluttrapporten skal inneholde følgende vedlegg: - Praksisplan - Logg med timeliste - Attest/notat fra virksomheten som dokumentasjon for utført praksis. Karakterfastsettelsen baseres på rapport med vedlegg. Ved ikke bestått får studenten anledning til å skrive ny rapport i det påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
01.12.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU