Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dahl, Berit Misund; Blindheim, Kari. (2020) Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbeidspartnere. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Blindheim, Kari; Thorsnes, Sigrid Johanne Lerstad. (2019) Ungdom, helse og mestring. Pedagogisk praksis i sykepleie.
  • Evensen, Aud Emilie; Blindheim, Kari; Moe, Aud. (2019) Veiledning til hjemmeboende eldre. Pedagogisk praksis i sykepleie.
  • Nordtug, Bente; Thorsnes, Sigrid Johanne Lerstad; Blindheim, Kari. (2019) Sykepleiepedagogikk i pårørendeomsorg. Pedagogisk praksis i sykepleie.
  • Blindheim, Kari; Thorsnes, Sigrid Lerstad. (2011) Ungdom som pårørende - læring og mestring. Sykepleiepedagogisk praksis : pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer.

Rapport/avhandling

  • Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang. (2015) Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune. 2015. ISBN 978-82-92186-54-1.
  • Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund. (2014) Helse og læring. 2014. ISBN 978-82-92186-51-0. Rapport HiÅ (5).
  • Thorsnes, Sigrid Lerstad; Blindheim, Kari. (2011) Mestring og helse hos pårørende til kreftpasienter. 2011.