Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsprosjektet omhandler helhetlige pasientforløp for eldre personer som har to eller flere kroniske sykdommer samtidig. Et helsepolitisk mål er å øke pasientenes deltakelse i beslutninger angående helssetjenestene de skal motta. Flere kommuner har derfor innført nye rutiner for dette i pasientforløpet. Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan dette helsepolitiske målet omsettes i praksis i noen kommuner og hvilke erfaringer helsepersonell og pasienter har. Kunnskap om dette er viktig for å heve kvaliteten i helsetjenesten siden antall eldre vil øke i fremtiden.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf; Solbjør, Marit; Sogstad, Maren Kristine Raknes. (2018) Multimorbidity and patient involvement. 18th International Conference on Integrated Care . International Journal of Integrated Care; Utrecht. 2018-05-23 - 2018-05-25.