Bakgrunn og aktiviteter

Tilknyttet Institutt for voksens læring og rådgivningsvitenskap, NTNU siden mars 2014

Stipendiat ved Pedagogisk institutt i perioden 2009-2013

Faglige interesser: Gruppeprosesser, relasjonell konfrontasjon

Prosjekter: Mitt Ph.D.-prosjekt belyste lærerstudentenes objektorientering og identitetsutvikling iløpet av praksisopplæringen ut fra et sosiokulturelt perspektiv på mediering gjennom følgende problemstilling:

"Hvilken forståelse har fire norske lærerstudenter av sine aktiviteter, objekter og bruk av kulturelle artefakter iløpet av praksisopplæringen?"

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind. (2019) Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 9788245025194.
  • Haugan, Jan Arvid. (2014) Lærerstudenters praktiske handlekraft. 2014. ISBN 978-3-639-76059-0.
  • Haugan, Jan Arvid. (2007) Prestasjonsoptimalisering En studie av tre toppidrettsutøvere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2265-4. Skriftserien Bedriftspedagogikk (7).

Del av bok/rapport

  • Haugan, Jan Arvid. (2019) Selvinnsikt og ungdommers livsmestring. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind. (2019) Prolog: Historiske perspektiver på selvinnsikt. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Kvello, Øyvind; Haugan, Jan Arvid. (2019) Epilog: Utviklingen og nytten av selvinnsikt. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Haugan, Jan Arvid. (2017) Mentalisering, sosioemosjonell læring og psykisk helse i skolen. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..
  • Haugan, Jan Arvid. (2014) Allmennlærerstudenters læring og utvikling i praksis. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Haugan, Jan Arvid. (2013) Kulturhistorisk aktivitetsteori. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.

Rapport/avhandling

  • Haugan, Jan Arvid. (2014) Lærerstudenters praktiske handlekraft. En kvalitativ studie av fire allmennlærerstudenters verbaliserte refleksjoner i løpet av praksisopplæringen fra et aktivitetsteoretisk perspektiv. 2014. ISBN 978-82-326-0184-4.