48061765
Gløshaugen, Alfred Getz Vei 2, Bergbygget, room E-309

Bakgrunn og aktiviteter

 

Interessefelt:

• Ekstraktiv metallurgi av silisium, ferrolegeringer, jern og stål, ...

• Silisium raffinering til solceller; vakuum raffinering, slagg raffinering, gass raffinering, etc.

• Produksjon av alumina

• Termodynamikk og faseforhold i metallurgiske systemer

• Kinetikk av metallurgiske reaksjoner (reduksjon, oksidasjon, forgassing, fordampning, ...)

• Hydrometallurgi

• Naturgass brukt i metallproduksjon

•  Karbon materialer og deres egenskaper for metallurgiske prosesser

• Transport fenomener i metallurgi (varmeoverføring og massetransport)

• Metallurgisk lab; metallurgiske ovner, eksperimentell design og materialer karakterisering

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner