course-details-portlet

TKP4158 - Hydrometallurgisk prosessteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Hydrometallurgiske prosesser er mye brukt i industrier for utvinning av metaller fra malm, konsentrater og resirkulerte eller gjenværende materialer. Et typisk eksempel kan være bruken av slike prosesser for å ekstrahere sink fra malm eller verdifulle metaller så som kobolt, nikkel, litium, etc fra uttjente litiumionbatterier. Dette kurset gir en dyp forståelse av grunnleggende hydrometallurgi og deres anvendelse i næringer (spesielt norsk industri) innenfor rammen av bærekraft og sirkulær økonomi. Kurset dekker enhetsoperasjoner som utvasking, utfelling, løsemiddelekstraksjon, ionebytte, sementering, elektrodevinning, hydrogenreduksjon med sikte på å forstå hydrometallurgiske prosesser i næringer. Termodynamikk og kinetikk for hydrometallurgiske reaksjoner vil bli dekket i detalj. Spesifikke programvare som HSC Chemistry, MINTEQ vil bli brukt som en del av kurset. I applikasjonsdelen av kurset, etter å ha gitt en oversikt over sikkerhets- og miljøperspektiver av hydrometallurgiske prosesser, vil to typer industrielle prosesser bli undervist. Prosessene vil bli evaluert innenfor en sirkulær økonomi og bærekraftsramme. Den første delen vil fokusere på utvinning av metaller fra primære kilder som malm og videre rensing for avanserte bruksområder som elektroniske materialer, solceller osv. Den andre delen vil fokusere på gjenvinning av metaller fra industriavfall (slam, katalysatorer osv.) og komplekst avfall (elektronisk avfall, batterier osv.). Studentene vil også utføre to laboratorieeksperimenter på emner som dekkes i kurset for å forbedre videre læring. Kurset vil inneholde tett samarbeid med hydrometallurgiske prosessindustrier for både akademisk læring og industrielle perspektiver.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurset skal studenten kunne:

 • Evaluer den hydrometallurgiske enhets operasjoner og prosesser gjennom masse- og energistrømmer.
 • Forstå operasjonelle parametere i leaching, separasjon og oppløsning av metall og metallgjenvinning i hydrometallurgiske prosesser.
 • Forstå mekanismer og kinetikk for hydrometallurgiske reaksjoner og relaterte viktige teorier.
 • Utvikle og vurdere materialsstrømning i integrerte prosesser, for behandling av komplekst industri- og kommunalt avfall presentert i kurset.
 • Forstå sirkulær økonomi i hydrometallurgiske prosesser og integrering med andre prosesser.
 • Bruk av hydrometallurgiske prosesser for utvinning og resirkulering av metaller fra primære og sekundære råvarer.
 • Bruk termodynamiske programvare til å studere hydrometallurgiske reaksjoner.
 • Bruk lærte sikkerhets- og forurensningskontrollproblemer i prosessdesign.
 • Bruk avansert kunnskap til å foreslå innovative og bærekraftige pyrohydrometallurgiske prosesser for utvinning, resirkulering og gjenbruk av metaller.
 • Bruk laboratoriekunnskaper for prøvetaking, karakterisering og dataanalyse i hydrometallurgiske prosesser i forskning og industri.

Obligatoriske aktiviteter

 • Lab.
 • Oppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen som teller 100% og laboratorieoppgaver og 70% av arbeidene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Ved en utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra:

 • Hydrometallurgy: Fundamentals and Applications - Michael L. Free, Published by John Wiley & Sons

Forelesningsnotater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 13.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 12
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU