course-details-portlet

IMAK2008 - Instrumentell analyse og biopolymere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Kromatografisk teori, oppbygging av ulike stasjonærfaser, kromatografisk metodeoptimalisering, instrumentell kromatografi, metoder for proteinkarakterisering og biosensorer

Læringsutbytte

Studenten skal kunne beskrive oppbygning og virkemåte for ulike kromatografiske instrumenter.

Studenten skal kunne optimalisere en kromatografisk analyse.

Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre en analyse ved bruk av en intern standard.

Studenten skal kunne beskrive og forklare ulike metoder for proteinkarakterisering.

Studenten skal kunne beskrive grunnprinsippene for en biosensor og kunne gi eksempler på ulike typer biosensorer.

Studenten kan planlegge og gjennomføre en prosjektoppgave med både en teoretisk og praktisk del. Studenten kan vurdere og formidle resultater fra laboratorieforsøk/prosjekt skriftlig i form av en rapport (vitenskapelig form).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboratoriearbeid med obligatorisk oppmøte. Prosjektarbeid.

Demonstrasjon lab

Ekskursjoner

Forelesninger: 56 timer, Laboratorieøvelser: 2 oppgaver 15 timer + prosjekt 20 timer. Egeninnsats: 105 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Laboratoriekurs må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Delvurdering, hvor karakter vil bli gitt både på prosjektet, og på en skriftlig eksamen

Vekting:

Prosjekt: 20%

Skriftlig eksamen: 80%

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Organisk kjemi
  • Bioteknologi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 13
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Prosjekt 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU