course-details-portlet

MDV6223 - Autismespekterdiagnoser, teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Etter gjennomført og bestått emne vil studentene ha inngående kunnskap om autismespekterdiagnoser. Emnet er et teoretisk emne, hvor forståelse for, gjenkjenning av og kunnskap om autisme er tema. Sentralt er livsløpsperspektiv, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker. Emnet gir noe overordna kjennskap til utredning og diagnostikk, tiltak og behandling vil bli kort presentert.

Aktuelle tema:

 • Gjenkjenning
 • Forståelse
 • Kjernesymptomer
 • Kjennetegn
 • Forekomst
 • Årsak/etiologi
 • Utviklingsforløp
 • Komorbiditet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om autismespekterdiagnoser; årsaker, forekomst og kjennetegn
 • ha inngående kunnskap om symptombilde, diagnose og funksjonsvansker
 • ha inngående kunnskap om hverdagsutfordringer; som eksekutive vansker, sårbarheter og tilpasningsvansker.
 • ha inngående kunnskap om psykiske vansker og tilleggslidelser (komorbiditet)

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • bruke relevante metoder for å gjenkjenne symptombildet, diagnose og funksjonsvansker
 • bruke relevante metoder for å forstå utfordringer
 • bruke relevante metoder for å gjenkjenne symptomer på psykiske vansker og tilleggslidelser

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • analysere relevante faglige problemstillinger for autismespekter og tilgrensende tilstander •anvende sine kunnskaper og ferdigheter om mennesker med autisme, både med tanke på symptombildet, kjennetegn, årsaker, diagnostikk og utredning.
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på fagområdet anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og sette eget arbeid i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med autismespekterdiagnoser

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Egenstudier og anbefalt litteratur
 • Et obligatorisk arbeidskrav.

Emnet gjennomføres med 1 samling over 2 dager med fysisk oppmøte, og 4 synkrone online samlinger. Totalt 6 samlingsdager

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent arbeidskrav
 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur ca 750 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6255 2.5 HØST 2023
IPH6223 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU