course-details-portlet

SMF3091F - Bærekraftige strategier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Ressurser og kapabiliteter
Strategiske prosesser og etikk
Bærekraftige perspektiver på forretningsstrategi
Eksterne konkurranseomgivelser
Interne konkurranseforutsetninger og -evner
Strategiske valg
Strategisk endring og iverksetting
Strategisk paradigmer

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:
Kunnskap:
Ha bred kunnskap om hvordan strategiske prosesser skjer i organisasjoner
Kjenne til moderne forskning innen feltet strategi med spesiell vekt på det ressursbaserte paradigmet.
Kunne oppdatere sin kunnskap ved å forstå strategiske sider ved casebeskrivelser

Ferdigheter:
Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltet strategi
Kunne reflektere over egne valg innen strategi feltet
Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen strategifeltet

Generell kompetanse:
Har innsikt i problemsstillinger knyttet til konkurranseomgivelser, konkurranseforutsetninger og -evner
Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen strategifeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert læring/nettstøttet læring/nettsamling(er)/seminar(er)

Annen informasjon: Emnet legger opp til å fungere støttende til Bacheloroppgaven der det passer. Det vil være begrenset med forelesninger.

Obligatoriske arbeidskrav:
To innleverte arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Emnet avsluttes med eksamen rundt påske. Se eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

SMF2281 Foretaksstrategi

Kursmateriell

Strategic Management (2015) Lynch, Pearson 7th edition, ISBN: 978-1292064666

Støttelitteratur:
Artikler vil bli oppgitt ved semester start, når bacheloroppgavene er kjent

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3091 7.5
SMF3041 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU