course-details-portlet

SMF2298F - Teknologiledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Vare- og tjenesteproduksjon
- Beslutningsmodeller
- Prosjektstyring
- Prosessutforming og analyse av prosesser
- Måling av prosesseffektivitet
- Prosessbegrensninger og ressursknapphet
- Kontinuerlig forbedring
- Lean filosofi og gjennomføring
- Lagerstyring
- Prognoser og operasjonell planlegging

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten
Kunnskap:
- ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift
- ha kjennskap til sammenhengen mellom bedriftens strategi og produksjonsprosesser
- ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:
- kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter
- kunne analysere bedriften sine interne og eksterne prosesser og for å finne forbedringsområder
- Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse:
- ha en forståelse prosessene som inngår i en bedrift, og forskjeller mellom vare- og tjenesteproduksjon
- ha en forståelse for prosessbegrensinger
- ha en forståelse for Lean-paradigmet
- ha en forståelse for rollen til plan og prognoser for effektivitet i produksjon
- ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Læringsformer og aktiviteter

Nettstøttet læring, Obligatoriske oppgaver leveres via nett, mulighet for veiledning over nett.

Utfyllende informasjon:
Emne gjennomføres basert på en serie med nettforelesninger og en innleveringer over nett. Forelesningene legger opp til at studenten skal kunne reflektere over egen arbeidsplass/tidligere arbeidserfaring.

Læringsplattformen, benyttes for all kommunikasjon i emne, hvor studieplanen, opptak av forelesninger, oppgaver og presentasjoner distribueres.Det forventes at studentene jobber selvstendig med oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav:
3 obligatoriske arbeider skal leveres inn via læringsplattformen som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

 Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2298 7.5
TEK2031F 7.5 01.09.2018
TEK2031 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU