Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Forskningsaktiviteten er hovedsaklig knyttet til akvakultur med fokus på laks i sjø. Samspillet mellom fiskene i merda følges ved ikke inngripende metoder som filming og atferdsstudier. Samspill mellom laksefisk og rensefisk er i fokus. Normal atferd - og forholdet ved spesielle håndteringer. Utnyttelse av marint råstoff på best mulig måte, er også et forskningsområde. Bruk av restråstoff til ingrediens, mat eller fôr er viktig for ei bærekraftig sjømatnæring.

Undervisning:

MB 203312 Biomarin verdiskaping og forskning, fagansvarlig

MB 102019 Biomarin verdiskaping., fagansvarlig

MB 203312 Ekstern praksis, fagansvarlig

Ekstern praksis 1 og 2, fagansvarlig