course-details-portlet

BIA3900 - Masteroppgave Ocean Resourses - Campus Ålesund

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt. Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse i samråd med veileder, som beskriver omfang og innhold i oppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal oppnå dyp faglig kunnskap innen temaet for masteroppgaven.

Ferdigheter: Studenten får trening i å planlegge og gjennomføre et større selvstendig forskningsprosjekt med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder, erfaring med systematisk innhenting av informasjon gjennom bl.a. litteratursøk, samt lære å skrive en omfattende vitenskapelig tekst i IMRoD format.

Generell kompetanse: Studenten får trening i å analysere og formidle forskningsresultater.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for Naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Masteravtalen med vedlagt prosjektbeskrivelse og risikovurdering leveres innen 20.januar første år av masterløpet, om ikke annet er avtalt med instituttet. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer, som er standard for masteroppgaver på 60 studiepoeng. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Mer om vurdering

Normert frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai, om ikke annet er avtalt med instituttet. Muntlig forsvar av masteroppgave består av en presentasjon og diskusjon. Muntlig presentasjon på maks. 30 minutter. Spørsmål og diskusjon knyttet til presentasjonen og oppgaven varer vanligvis 60 minutter. Tillatte hjelpemidler ved eksamen skal avtales med veileder. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ved klage på karakter følges normale regler for klage på sensur ved eksamen. Muntlig forsvar holdes kun på nytt dersom ny kommisjon er uenig i vurderingen som er gitt ved ordinær sensur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ocean Resources (MSOCEAN)

Forkunnskapskrav

Godkjent HMS kurs: HMS0003 eller tilsvarende.

Opptak til MSOCEAN og godkjent masteravtale.

Du må ha fullført og bestått alle emner som er del av mastergraden før muntlig forsvar av masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Marin biologi
  • Marine fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU