Gøril Thomassen Hammerstad

Professor, senterleder ved Senter for faglig kommunikasjon

goril.thomassen@ntnu.no
73596492 Dragvoll