course-details-portlet

BEV8007 - Anvendt forskning i idrett og helsevitenskap – optimalisering av kunnskapsoverføringen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i anvendt forskningsarbeid i idrett og rehabilitering. Samhandling med praksisfeltet og optimalisering av kunnskapsoverføringen under de ulike faser av forskningsprosjektet blir behandlet. Undervisningen legger vekt på å gi teoretisk innsikt om kunnskapsbasert praksis og deling av egne erfaringer med slikt arbeid. Det blir holdt ressursforelesninger og det blir lagt vekt på at kandidatene skal ta aktiv del i undervisningen gjennom gruppeoppgaver, refleksjon og diskusjon.

Læringsutbytte

Kandidatene kan ulike metoder for kunnskapsoverføring/implementering av forskningsbasert kunnskap, og er i stand til å gjennomføre forskningsprosjekter i god samhandling med praksisfeltet under de ulike fasene av forskningsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Tre digitale dagssamlinger med forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner av gruppearbeid, refleksjon og diskusjoner blir gjennomført.

Hjemmeoppgaver knyttet til eget forskningsarbeid gjennomføres mellom samlingene og vil bli presentert på hver samling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på 2 av 3 hele samlinger
  • To godkjente presentasjoner

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 4 semestre. De obligatoriske presentasjonene holdes individuelt.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i bevegelsesvitenskap, idrettsvitenskap, idrettsfysiologi, helsevitenskap, profesjonsstudium i medisin, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Artikler og bokkapitler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
  • Idrett

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU