course-details-portlet

BEV2008 - Evaluering av fysisk form og prestasjonsevne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Studenten får innføring i bruk av ulike tester og målemetoder for å evaluere fysisk form og prestasjonsevne. Et viktig tema i undervisningen er valg av målemetode, samt presentasjon og fortolkning av resultat. Enkelt statistisk analyse anvendes. Hovedtyngden av undervisningen bygges rundt prosjekter hvor studentene i grupper planlegger, gjennomfører og rapporterer om tester og målinger av fysisk form og prestasjonsevne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • kunnskap om tester og målinger til å evaluere fysisk form og prestasjonsevne i individer med forskjellig alder, kjønn, fysisk form og funksjon(snedsettelse)
 • kunnskap om validitet og reliabilitet av forskjellige tester og målinger av fysisk form
 • kunnskap til å kunne tolke resultater av fysisk form tester relatert til helse, trening og prestasjon

Ferdighet

Kandidaten kan:

 • anvende kunnskap om fysiologi, anatomi, motorikk og anvend biomekanikk til å evaluere fysisk form og prestasjonsevne i individer og grupper
 • planlegge og gjennomføre tester og målinger for å evaluere fysisk form
 • beskrive en test instruksjon og protokoll for å evaluere fysisk form slik at den kan gjennomføres og gjentas av andre
 • presentere fysisk form og prestasjonsevne resultater på individ og gruppenivå på en informativ og tydelig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • presentere og rapportere om eget arbeid bade muntlig og skriftlig ved å bruke den vanlige strukturen i et vitenskapelig arbeid (IMRaD prinsipp)
 • anvende kunnskap om statistikk og ferdigheter i statistiske digitale verktøy
 • samarbeide i en gruppe til å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har noen få nøkkelforelesninger og hver uke i hele semesteret 2 sessioner med obligatoriske øvinger eller gruppearbeid. Hovedtyngden av undervisningen bygges rundt prosjekter hvor studentene i grupper planlegger, gjennomfører og rapporterer om tester og målinger av fysisk form og prestasjonsevne. Emnet undervises på engelsk da det er åpent for internasjonale studenter etter søknad til instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent deltakelse på øvinger.

Mer om vurdering

Obligatoriske aktivitet

 • Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent.
 • Obligatorisk aktivitet inkluderer deltakelse på minimum 70% av øvingstimer. Disse øvingstimene inkluderer praktisk og skriftlig arbeid som resulterer i et datasett, skriftlige gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår.

Eksamen

 • Eksamen gjennomføres normalt i grupper på 3 studenter. Det må søkes emneansvarlig dersom en student ønsker å utføre oppgaven alene.
 • Eksamen gjennomføres på engelsk.
 • Ordinær eksamen avholdes kun i høstemesteret. Studenter som ønsker å forbedre karakter må melde seg til undervisning og vurdering neste gang emnet undervises. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge utsatt eksamen i vårsemesteret.
 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 45 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV1014 and BEV2006. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap. Utvekslingsstudenter med relevant fagbakgrunn kan få adgang til emnet etter søknad.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1504 7.5 HØST 2011
IDR1509 7.5 HØST 2011
BEV2001 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.03.2024

Innlevering
08.03.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU