course-details-portlet

BEV2008 - Evaluering av fysisk form og prestasjonsevne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Studenten får innføring i bruk av ulike tester og målemetoder for å evaluere fysisk form og prestasjonsevne. Et viktig tema i undervisningen er valg av målemetode, samt presentasjon og fortolkning av resultat. Enkelt statistisk analyse anvendes. Hovedtyngden av undervisningen bygges rundt prosjekter hvor studentene i grupper planlegger, gjennomfører og rapporterer om tester og målinger av fysisk form og prestasjonsevne.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har:
- kunnskap om spesifikke tester og målinger til å evaluere fysisk form og prestasjonsevne
- kunnskap om validitet og reliabilitet av forskjellige tester og målinger av fysisk form
- kunnskap til å kunne tolke resultater på en forsvarlig måte

Ferdighet
Kandidaten kan:
- anvende kunnskap om fysiologi, anatomi, motorikk og biomekanikk til å evaluere fysisk form og prestasjonsevne i individer og grupper
- planlegge og gjennomføre tester og målinger uten avansert utstyr
- beskrive en test instruksjon og protokoll slik at den kan gjennomføres og gjentas av andre
- presentere resultater på individ og gruppenivå på en oversiktlig og tydelig måte
- kan anvende kunnskap om statistikk og ferdigheter i statistiske digitale verktøy

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- samarbeide i en gruppe til å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og vurdering gjennomføres i første del av semesteret. Intensivemne med noen få nøkkelforelesninger og mange øvinger og gruppearbeid. Emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltakelse på øvinger.

Mer om vurdering

* Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.
* Eksamen gjennomføres normalt i grupper på 2-3 studenter. Det må søkes emneansvarlig dersom en student ønsker å utføre oppgaven alene.
* Ordinær eksamen avholdes kun i vårsemesteret. Studenter som ønsker å forbedre karakter må melde seg til undervisning og vurdering neste gang emnet undervises. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i vårsemesteret har mulighet til å avlegge utsatt eksamen i høstsemesteret. I tilfeller med få kandidater kan utsatt eksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 45 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV 1014, BEV2005, BEV2006, BEV2007 og BEV2101. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1504 7.5 01.09.2011
IDR1509 7.5 01.09.2011
BEV2001 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.02.2021

Innlevering 05.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU